©

Work Room Four

Hội đồng Anh tại Việt Nam, hợp tác cùng Đại học Leicester, Vương quốc Anh và Hanoi Grapevine, hiện đang triển khai công tác nghiên cứu và thu thập dữ liệu phục vụ việc thiết lập Danh bạ các ngành công nghiệp sáng tạo của Việt Nam. 

Danh bạ sẽ được tạo ra dưới dạng một cổng thông tin điện tử, chia sẻ những thông tin cơ bản về các công ty, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức hoạt động trong mười bốn lĩnh vực thuộc các ngành công nghiệp sáng tạo được lựa chọn dựa theo định nghĩa của Vương quốc Anh và bối cảnh Việt Nam (*)

Công nghiệp sáng tạo đã trở thành một ngành công nghiệp lớn trong sự phát triển kinh tế trên thế giới, và tại Việt Nam, chính phủ cũng đã đề ra những mục tiêu lớn với lĩnh vực này (**). Dự án này là nằm trong loạt dự án của Hội đồng Anh trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ việc triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng Chín năm 2016. 

Dự kiến sau khi ra mắt, cổng thông tin trực tuyến này sẽ giúp cho các ngành công nghiệp sáng tạo được ghi nhận một cách chính thức bởi các nhà hoạch định chính sách, các nhà đầu tư và các ngành khác. Ngược lại, các ngành khác cũng sẽ xác định được rõ ràng hơn về các ngành sáng tạo, mức độ đóng góp vào nền kinh tế và tiềm năng tăng trưởng của các ngành này.

Hơn nữa, danh bạ này cũng sẽ là cầu nối giữa các ngành công nghiệp sáng tạo với nhau, thúc đẩy sự hợp tác giữa những người làm sáng tạo và các không gian sáng tạo. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một công cụ hiệu quả làm nền tảng để tạo ra một nguồn tài nguyên tuyệt vời của những ý tưởng, tài năng, nội dung và sáng tạo..

Đại học Leicester sẽ đóng góp kinh nghiệm chuyên môn cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho dự án, và Hanoi Grapevine, một trang web đã được nhiều người yêu văn hóa biết đến vì những nỗ lực quảng bá cho sự phát triển văn hóa và chia sẻ các cơ hội cho nghệ sỹ, đang hỗ trợ dự án về mặt nghiên cứu và thu thập dữ liệu, cũng như sẽ phụ trách việc quản lý danh bạ trực tuyến này. 

Các nhà nghiên cứu đang tiến hành loạt phỏng vấn tới hơn ba mươi doanh nhân sáng tạo trong tháng Tám năm 2017, sau đó sẽ tiến hành khảo sát số lượng lớn để thu thập dữ liệu. Danh bạ sẽ cung cấp quyền truy cập miễn phí cho công chúng, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng Tư năm 2018.

Thông tin thêm về các hoạt động của Hội đồng Anh trong lĩnh vực Kinh tế Sáng tạo:

Dự án Kinh tế Sáng tạo của Hội đồng Anh http://creativeconomy.britishcouncil.org/

Dự án Văn hóa của Hội đồng Anh tại Việt Nam www.britishcouncil.vn/en/programmes/arts

Các tài liệu tham khảo về Công nghiệp sáng tạo của Hội đồng Anh tại Việt Nam www.britishcouncil.vn/en/arts/resources

(*) Quảng cáo, kiến trúc/thiết kế nội thất, nghệ thuật thị giác, thủ công, thiết kế thời trang, bảo tàng/phòng trưng bày/thư viện, phim/video, âm nhạc, công nghệ thông tin (phần mềm/trò chơi/ứng dụng), truyền hình/phát thanh, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản và du lịch.

(**) Các mục tiêu được đề ra trong Chiến lược quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030