Hội thảo Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 

Thời gian: 13:30 – 17.00, 24.04.2019
Địa điểm: Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Hà Nội

Trong mục này