Giới thiệu dự án Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam ©

British Council

Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) do Liên minh Châu Âu và do Hội đồng Anh đồng tài trợ, và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện trong vòng ba năm kể từ 2018 đến năm 2021.

Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam đề xuất một chuỗi các hoạt động tập trung vào phát triển một mạng lưới các không gian văn hóa nghệ thuật và sáng tạo đang đóng vai trò tích cực trong việc kết nối với những nghệ sỹ, người thực hành nghệ thuật và sáng tạo với khán giả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo. Văn hóa là một nhân tố và yếu tố định hướng sự phát triển bền vững, là một cách để kết nối cộng đồng và hỗ trợ sự phát triển cởi mở, toàn bộ và ổn định của xã hội. Các cách tiếp cận của dự án sẽ truyền năng lượng cho các nhóm khác nhau tham dự vào các đối thoại đa văn hóa, cách giải quyết vấn đề sáng tạo và tổng hợp, đồng thời xây dựng năng lực. Văn hóa cũng đưa ra các công cụ và không gian cho những biểu đạt sáng tạo và hỗ trợ các cá nhân đưa ra quan điểm của mình từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự thống nhất và khuyến khích sự thay đổi. 

Tháng Tư năm 2019 chúng tôi đồng tổ chức buổi hội thảo với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cùng các tổ chức trong nước và quốc tế làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cũng như những người sáng lập của các không gian văn hóa sáng tạo. Sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp phần Vận động chính sách và Hỗ trợ pháp lý của dự án KGVHST VN. 

Mục tiêu của hội thảo:

  • Trao đổi và làm rõ các khái niệm về các ngành công nghiệp văn hóa và vai trò của các không gian văn hóa sáng tạo.
  • Mở ra cơ hội trao đổi thông tin lâu dài và đối thoại chính sách giữa các không gian văn hóa sáng tạo và những người làm việc trong các cơ quan lập pháp Việt Nam. 

Thành phần tham dự:

  • 30–40 đại biểu Quốc hội tại Hà Nội và khu vực lân cận.
  • Đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, Hội đồng Anh tại Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, và các tổ chức trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật tại Việt Nam. 
  • Những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam, đặc biệt là những người sáng lập và quản lý các không gian văn hóa và sáng tạo.

Thông tin về nội dung chương trình và các diễn giả có ở các trang sau.