Địa điểm: Khách sạn Nikko, Hà Nội
Thời gian: 08.00–12.00
Ngày: 07 tháng 11 năm 2018

(Vui lòng kéo xuống để xem thêm chương trình chi tiết và những gương mặt tiêu biểu tham dự chương trình) 

Bối cảnh

Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) với phần hỗ trợ ngân sách bởi Liên minh Châu Âu và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện trong vòng ba năm kể từ 2018 đến năm 2021.

Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam đề xuất một chuỗi các hoạt động tập trung vào phát triển một mạng lưới các không gian văn hóa nghệ thuật và sáng tạo đang đóng vai trò tích cực trong việc kết nối với những nghệ sỹ, người thực hành nghệ thuật và sáng tạo với khán giả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo. Văn hóa là một nhân tố và yếu tố định hướng sự phát triển bền vững, là một cách để kết nối cộng đồng và hỗ trợ sự phát triển cởi mở, toàn bộ và ổn định của xã hội. Các cách tiếp cận của dự án sẽ truyền năng lượng cho các nhóm khác nhau tham dự vào các đối thoại đa văn hóa, cách giải quyết vấn đề sáng tạo và tổng hợp, đồng thời xây dựng năng lực. Văn hóa cũng đưa ra các công cụ và không gian cho những biểu đạt sáng tạo và hỗ trợ các cá nhân đưa ra quan điểm của mình từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự thống nhất và khuyến khích sự thay đổi.

Tại Việt Nam, Không gian Văn hóa và Sáng tạo có tiềm năng trong việc tham gia và hỗ trợ các biểu đạt nghệ thuật cũng như các cơ hội tiếp cận với đời sống văn hóa. Một không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST) là một địa điểm, có thật hay trực tuyến, có sứ mệnh giúp nhưng nghệ sỹ và người thực hành cùng hợp tác làm việc và tổ chức những chương trình, hoạt động về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo đến với công chúng. Tại Việt Nam, phần lớn các KGVHST đều hoạt động độc lập, thường được dẫn dắt và quản lý bởi các nghệ sỹ hoặc người thực hành nghệ thuật và sáng tạo. 

Với kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với cộng đồng các KGVHST tại Việt Nam từ năm 2012 cũng như hỗ trợ việc triển khai Chiến lược Quốc gia về Phát triển Công nghiệp Văn hóa năm 2020, tầm nhìn 2030, Hội đồng Anh và VICAS cùng đề xuất và thực hiện dự án này.  

Hội thảo Quốc gia là một trong những sự kiện quan trọng của dự án, được tổ chức nhằm giới thiệu mạng lưới các KGVHST Việt Nam và tạo ra những đối thoại xoay quanh vai trò của mạng lươi snafy trong việc phát triển nền kinh tế sáng tạo của VIệt Nam, đặc biệt trong việc đóng góp vào Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp Văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030.

Tóm lược

Việt Nam đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng với sự bùng nổ của thành phần dân số trẻ. Đi cùng với thực tế này là một nền kinh tế sáng tạo bắt đầu phát triển từ những khu vực đô thị hóa nhất của cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030 đã mở ra một triển vọng đầy hứng khởi để phát triển và tăng trưởng cho nền công nghiêp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam. Các không gian văn hóa và sáng tạo – các tổ chức và doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật – là những yếu tố chủ chốt trong nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Vai trò của họ là gì trong việc định hình nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong bối cảnh quốc gia đang bước vào cuộc cách mạng lần thứ 4? Họ có thể đóng góp như thế nào vào Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030? Những điều kiện nào là tốt nhất có thể để hỗ trợ họ trên con đường đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ  là nội dung chính được đề cập trong hội thảo.

Thành phần tham dự

  • lãnh đạo nhà nước và những người ra quyết định trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và những lĩnh vực liên quan
  • các cơ quan quản lý trong lĩnh vực văn hóa
  • các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các cố vấn trong lĩnh vực văn hóa từ các viện quốc gia và địa phương
  • các tổ chức quốc tế làm việc trong lĩnh vực văn hóa
  • các chủ và quản lý của các không gian văn hóa và sáng tạo
  • nghệ sỹ và những nhà thực hành sáng tạo
  • các tổ chức và doanh nghiệp có quan tâm trong việc phát triển nền kinh tế sáng tạo Việt Nam.

In this section