©

British Council. Ảnh: Nguyễn Anh Tú

Địa điểm: Khách sạn Nikko, Hà Nội
Thời gian: 08.00–12.00
Ngày: 07 tháng 11 năm 2018

Việt Nam đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chóng cùng với sự bùng nổ của thành phần dân số trẻ. Đi cùng với thực tế này là một nền kinh tế sáng tạo bắt đầu phát triển từ những khu vực đô thị hóa nhất của cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030 đã mở ra một triển vọng đầy hứng khởi để phát triển và tăng trưởng cho nền công nghiêp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam. Các không gian văn hóa và sáng tạo – các tổ chức và doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật – là những yếu tố chủ chốt trong nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Vai trò của họ là gì trong việc định hình nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong bối cảnh quốc gia đang bước vào cuộc cách mạng lần thứ 4? Họ có thể đóng góp như thế nào vào Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030? Những điều kiện nào là tốt nhất có thể để hỗ trợ họ trên con đường đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế sáng tạo của Việt Nam? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ  là nội dung chính được đề cập trong hội thảo.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) do Hội đồng Anh và Liên minh Châu Âu đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện trong vòng ba năm kể từ 2018 đến năm 2021.

Xem thêm hình ảnh về hội thảo.

In this section