08.00–08.30 Đón khách và đăng kí
08.30–08.40 Phát biểu chào mừng
Đại sứ Gareth Ward, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam 
08.40–08.50 Phát biểu khai mạc 
Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
08.50–09.00 Phát biểu khai mạc
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lê Quang Tùng  
09.00–09.05 Video giới thiệu: Không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam
09.05–09.45 Thuyết trình
Tiến độ thực hiện triển khai Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030
Ông Hoàng Long Huy,Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp Văn hóa, Cục bản quyền, Bộ VHTTDL
09.45–10.00  NGHỈ GIỮA GIỜ
10.00–10.40 Trình bày
Thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0 
Ông Glen Mehn, Trưởng phòng Phát triển Sáng tạo, Nesta (Vương quốc Anh)
10.40–11.10 Giới thiệu các Không gian Văn hóa Sáng tạo
Heritage Space (Hà Nội), Many Studio (Glasgow, Vương quốc Anh), Hanoi Grapevine (Hà Nội), STPLN (Malmö, Sweden), Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên (Buôn Mê Thuột), BASE (Milan, Ý), Sàn Art (Tp.Hồ Chí Minh), Gặp gỡ mùa thu (Đà Nẵng), VICAS Art Studio (Hà Nội), Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES, Đà Nẵng)
Giới thiệu: Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc các chương trình Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo, Hội đồng Anh tại Việt Nam
11.10–11.30 Trình bày
Bản đồ ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam (2018) và vai trò của các KGVHST trong nền công nghiệp sáng tạo 
Bà Trương Uyên Ly, chuyên gia nghiên cứu độc lập và cố vấn truyền thông, và ông Trần Vũ Nguyên, cựu CEO, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng
11.30–11.50 Thảo luận
Hợp tác công tư trong ngành công nghiệp sáng tạo
Thành phần: Đại diện Cục Bản quyền Tác giả (Bộ VHTTDL), ông Lê Hồng Phong - Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ VHTTDL), ông Huỳnh Kim Tước (Không gian hỗ trợ khởi nghiệp Sài gòn – Bộ KHCN), bà Nguyễn Bích Trà (Sàn Art), bà Linh Nga Nie Kdam (Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên)
Điều phối: ông Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
11.50–12.00 Phát biểu kết thúc
Bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTTDL