©

British Council

Hội đồng Anh triển khai các dự án trong mọi loại hình nghệ thuật và lĩnh vực sáng tạo. Các hoạt động của chúng tôi ở mảng nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo rất đa dạng từ vận động chính sách, nghiên cứu, xây dựng năng lực trong các ngành nghệ thuật và sáng tạo, giới thiệu những sáng tạo nghệ thuật đỉnh cao của Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nghệ thuật và sáng tạo. Trong phần Tư liệu này, bạn sẽ tìm thấy các nguồn tài liệu hữu ích dành cho các nghệ sỹ, chuyên gia sáng tạo, các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật, nhà nghiên cứu, hay bất kỳ ai quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật và sáng tạo.

In this section