International Hub Event 2016 ©

British Council

Creative HubKit là một bộ công cụ dành cho những người muốn thành lập một không gian sáng tạo. Bộ công cụ này bao gồm những ví dụ thực tế, những kinh nghiệm hữu ích, và những phương thức tiếp cận đã được thử nghiệm bởi một số những không gian sáng tạo thành công nhất tại Anh và Châu âu. 

Bộ công cụ này được thực hiện bởi những không gian sáng tạo dành cho những không gian sáng tạo mới vì vậy có bao gồm những nghiên cứu thực tế từ các không gian và dự án sáng tạo như Watershed, CodeBase, Baltic Creative, FuseBox, Hackney WickED, Impact Hub Birmingham, Cardiff Start and Residence, with European examples from Factoria Cultural và FabLab Lisboa.