©

Mat Wright

Báo cáo nêu lên một giai đoạn mới đầy hứng khởi cho các không gian sáng tạo tại Việt Nam 

Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Anh đã công bố báo cáo đầu tiên về các không gian sáng tạo tại Việt Nam. Báo cáo là kết quả nghiên cứu của nhà báo/ nhà tư vấn truyền thông Trương Uyên Ly thực hiện với đặt hàng của Hội đồng Anh vào tháng Năm năm 2014. Mục đích của báo cáo là tìm hiểu về các không gian sáng tạo ở Việt Nam thông qua nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn các doanh nhân sáng tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  

Nghiên cứu tập trung vào những lĩnh vực chính như nghệ thuật thị giác, âm nhạc, điện ảnh, múa, thiết kế, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và đã nhận dạng ra các không gian sáng tạo khác nhau với những đặc điểm riêng biệt. Đó có thể là một không gian làm việc chung và kết nối những người cùng sở thích (The Start Centre, Work Saigon), một cơ sở đào tạo (Học viện ADC), một quỹ đầu tư và một văn phòng làm việc chung (Saigon Co-working), một địa điểm chào đón mọi ý tưởng sáng tạo (Saigon Outcast, Hanoi Rock City), một diễn đàn chia sẻ thông tin trực tuyến (Hanoi Grapevine), hay một  địa điểm trò chuyện thảo luận của tất cả những người hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo và những người yêu văn hóa (Cà phê thứ bảy). 

Báo cáo cũng nêu rõ những đóng góp quan trọng của các không gian sáng tạo đối với cộng đồng. Không gian sáng tạo đang tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn để mọi người có thể gặp gỡ, trao đổi ý tưởng, và thách thức những giới hạn tồn tại trong chính mình. Khán giả được tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, đồng nghĩa với việc phát triển con người tốt hơn. Các không gian sáng tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi bản sắc của thành phố và phát triển đô thị. Mỗi không gian sáng tạo (quy mô lớn hay nhỏ) đều tạo ra những công ăn việc làm. Các không gian sáng tạo còn đem lại nguồn cảm hứng sáng tạo, và nơi kết nối những người trong lĩnh vực kinh doanh sáng tạo. 

Một phần quan trọng khác của báo cáo cũng đề cập đến những thách thức và nhu cầu của các không gian sáng tạo, trong đó thách thức ‘kinh điển’ là sự bất ổn của chủ đất cũng như thiếu sự hỗ trợ từ chính quyền. Một thách thức khác là sự hạn chế về kỹ năng quản lý và kinh doanh của các chủ không gian. Ngoài ra, các không gian cũng rất cần được hỗ trợ về tài chính và đầu tư; và có nhu cầu tổ chức những buổi kết nối, trao đổi ý tưởng và tư vấn. 

Bản báo cáo có thể tải về tại mục tài liệu dưới đây