Về chương trình

Phòng học Trực tuyến giành cho Cộng đồng Sáng tạo là chuỗi các khóa học trực tuyến, miễn phí và dễ tiếp cận do những cá nhân thực hành sáng tạo phát triển dành cho những người làm việc sáng tạo trên toàn thế giới. 

Chương trình cung cấp các khóa học tự học với những ý kiến đóng góp thực tế từ các chuyên gia là quản lý các không gian văn hóa sáng tạo và cộng đồng của họ tại Đông Nam Á và Vương quốc Anh. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện về thách thức, đổi mới và khả năng phục hồi, chúng tôi bắt đầu phát triển những khóa học trực tuyến này với mục tiêu hỗ trợ các nhà quản lý không gian văn hóa sáng tạo và các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa có thể điều hướng sự thay đổi do đại dịch Covid-19 mang lại. Chương trình này là một phần của hoạt động Creative Hubs for Good và được dẫn dắt bởi Hội đồng Anh ở khu vực Đông Nam Á.  

Dưới đây là ba chủ đề mà nhóm chuyên gia đã phát triển thành ba khóa học cùng với tư vấn chuyên môn từ các quản lý và lãnh đạo từ những không gian văn hóa sáng tạo: 

  • Chiến lược và quản lý cộng đồng kỹ thuật số 
  • Các cách thu lợi nhuận từ các dịch vụ sáng tạo
  • Phát triển các chương trình đào tạo của bạn trên nền tảng trực tuyến 

Xem thêm về Phòng học Trực tuyến dành cho Cộng đồng Sáng tạo tại đây

Đối tác của chúng tôi

Dự án do Hội đồng Anh triển khai với mục tiêu mang đến một sân chơi mới nhằm giao lưu, chia sẻ kiến thức cũng như những câu chuyện về khả năng thích ứng sáng tạo từ chính những người sáng lập, quản lý không gian văn hóa sáng tạo và cộng đồng sáng tạo. 

Nhóm biên soạn là Creative Friction (Vương quốc Anh) và Makerspace Manila (Philippines) đã phát triển nội dung cũng như hành trình học tập. Những nội dung này là quan điểm của tác giả và những chuyên gia tư vấn. 

Ngoài ra, 17 thành viên là quản lý các không gian văn hóa sáng tạo tại Vương quốc Anh và Đông Nam Á đã tư vấn cho nhóm dự án, cụ thể là đưa ra những câu chuyện cũng như tham gia trải nghiệm các khóa học: 

Thông tin liên quan