©

Mat Tran Ensemble tới thăm Trung tâm Wales Millennium trong khuôn khổ chương trình Kết nối thông qua Văn hóa 2019 © Mat Tran Ensemble

Kết nối thông qua Văn hóa (CTC) là một chương trình tài trợ được thực hiện bởi Hội đồng Anh tại Vương quốc Anh và Đông Nam Á. Chương trình được khởi động vào tháng 8 năm 2019 nhằm cung cấp các khoản tài trợ cho các dự án từ Vương quốc Anh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam và từ các nhóm sau:

  • nghệ sĩ 
  • chuyên gia Văn hóa Nghệ thuật
  • đại diện các nhóm, không gian sáng tạo, mạng lưới hoặc tổ chức nghệ thuật 
  • các nhà nghiên cứu 

Giới thiệu

Kết nối thông qua Văn hóa được khởi động nhằm mục đích mở rộng các cuộc thảo luận trực tiếp để phát triển các dự án hợp tác quốc tế. Chương trình được xây dựng dựa trên dự án CTC có quy mô lớn hơn đã được triển khai ở Trung Quốc từ năm 2006.

Mục tiêu chính của chúng tôi là hỗ trợ việc trao đổi và hợp tác quốc tế giữa Vương quốc Anh và Đông Nam Á. Trước dịch Covid-19, chúng tôi đã trao các khoản hỗ trợ di chuyển quốc tế nhằm gieo mầm cho các sáng kiến hợp tác thú vị. Là một chương trình nghệ thuật song phương, CTC là dự án đầu tiên nuôi dưỡng mối quan hệ hợp tác nghệ thuật lâu dài. Tuy nhiên, với tình hình di chuyển quốc tế còn nhiều hạn chế và bất ổn, các khoản tài trợ của CTC vào năm 2020 được sử dụng để phát triển và củng cố các mối quan hệ mới và hiện có giữa Vương quốc Anh và Đông Nam Á.

Các lĩnh vực ưu tiên

Nhằm tôn vinh sự thể hiện văn hóa đa dạng ở Vương quốc Anh và Đông Nam Á, chương trình cung cấp các hỗ trợ, thông tin, lời khuyên và cơ hội kết nối để phát triển. Người nhận tài trợ sẽ được hưởng lợi từ nguồn cảm hứng và kiến thức thu được từ việc trao đổi ý tưởng và chia sẻ lịch sử văn hóa. Khoản hỗ trợ được cung cấp cho nghệ sĩ trong các lĩnh vực: sân khấu, múa, nghệ thuật thị giác, văn học, điện ảnh, âm nhạc, kiến trúc, thiết kế và thời trang.

Liên hệ

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đến vnarts@britishcouncil.org.vn

 

Trong trang này