Triển lãm nhóm của các nghệ sỹ trẻ. Ảnh của Linh Cam Credits Nha San Collective 

Báo cáo về các không gian sáng tạo ở Việt Nam liệt kê hơn 140 không gian sáng tạo tại Việt Nam, có tổng số hơn hai triệu lượt “Like” trên các trang Facebook của họ. Và số lượng các không gian này vẫn không ngừng tăng lên. 

Người nghiên cứu chú trọng tới các hoạt động mới nhất của các không gian sáng tạo tại Việt Nam, và nhấn mạnh vào các không gian độc lập với hệ thống của nhà nước, ví dụ như những không gian không có sự hỗ trợ của nhà nước.

Độc giả được khuyến nghị đọc văn bản này kèm với báo cáo về chính sách và các không gian sáng tạo của Hội đồng Anh và Trương Uyên Ly để có được cái nhìn toàn cảnh về các không gian sáng tạo tại Việt Nam. 

Phương pháp luận: Nghiên cứu tài liệu và phỏng vấn trực tiếp với các không gian sáng tạo.

Cấu trúc báo cáo:

I.Định nghĩa về các không gian sáng tạo trong bối cảnh Việt Nam
II.Bức tranh toàn cảnh
III.Tiêu điểm
IV.Tác động
V.Các thách thức chính
VI.Kết luận và khuyến nghị
VII.Danh mục các không gian