Hiện nay, Việt Nam chưa có chính sách hay hành lang pháp lý riêng dành cho không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST). Tuy nhiên, Chính phủ đã có định hướng về việc phát triển các loại hình KGVHST, cụ thể trong Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ về:  

  • đẩy mạnh hình thành các không gian, môi trường sáng tạo cho cộng đồng các doanh nghiệp và tổ chức sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ văn hóa thông qua các hoạt động kết nối và trao đổi; phát triển mạng lưới tập trung những đơn vị, cá nhân làm việc trong các ngành công nghiệp văn hóa ở các thành phố lớn; xây dựng cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh; phát huy vai trò khoa học, công nghệ, đặc biệt công nghệ số;  
  • xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời kỳ mới nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường; các chính sách ưu đãi về vốn, thuế, đất đai, khuyến khích sáng tạo đối với văn nghệ sỹ, các doanh nghiệp khởi nghiệp.  

Đây là những chính sách chung mang tính định hướng, làm nền tảng hình thành một khung hành lang pháp lý trong tương lai để hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có các KGVHST.  

Các KGVHST hiện nay đang hoạt động dưới nhiều hình thức khác nhau như quán cà phê, phòng tranh, sân khấu ca nhạc, thư viện, studio... và chủ yếu được đăng ký dưới mô hình hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp thông thường. Trong cuốn cẩm nang này, doanh nghiệp xã hội (DNXH) được giới thiệu như một mô hình hoạt động gần gũi với các không gian văn hóa sáng tạo, và giúp các không gian này có nhiều hơn các cơ hội nhận tài trợ cũng như thể hiện được mục tiêu xã hội của mình. 

Cẩm nang cũng so sánh sự khác biệt giữa DNXH và tổ chức phi chính phủ, đồng thời hướng dẫn các KGVHST cách đăng kí  hoạt động như một DNXH.  

Cuốn cẩm nang được xây dựng trong khuôn khổ dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam do Hội đồng Anh và Liên Minh Châu Âu đồng tài trợ, do Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện.