©

Học Viện Nghệ Thuật Thiết Kế Sáng Tạo ADC Academy

Bản thảo để tham vấn

Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) tiến hành nghiên cứu rà soát những văn bản pháp lý này dựa trên nhu cầu của các không gian sáng tạo ở Việt Nam cần hiểu rõ hơn về các quy định pháp lý của nhà nước có liên quan đến sự hình thành và hoạt động của các không gian này. Đây là một rà soát ban đầu có tính định hướng chung cho những người làm chủ hoặc/và làm công tác quản lý, giám tuyển, nhà sản xuất v.v. của các không gian sáng tạo. Dựa trên bản thảo này, các hoạt động tham vấn cộng đồng các không gian sáng tạo và phía quản lý nhà nước sẽ được thực hiện để hoàn thiện nội dung báo cáo. Mục đích của báo cáo cuối cùng là đưa ra được các phân tích về những điểm phù hợp và chưa phù hợp của khung pháp lý đối với các không gian sáng tạo tại Việt Nam dựa trên thực tế kinh nghiệm thực thi, và đề ra những kiến nghị phù hợp để hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý này, góp phần thúc đẩy sự phát triển và những đóng góp của các không gian sáng tạo vào trong nền kinh tế sáng tạo và sự phát triển văn hoá xã hội của Việt Nam, cũng như trong việc triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các ngành công nghiệp văn hoá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Chương trình tham vấn này sẽ tạo nền tảng để Hội đồng Anh và VICAS thiết kế và tổ chức những cuộc đối thoại chính sách giữa các không gian sáng tạo và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hoá và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Trong báo cáo này có đề cập đến nội dung của rất nhiều các văn bản pháp lý (quy định, nghị định v.v.) của Nhà nước. Để tra khảo một cách nhanh nhất các văn bản này trong khi đọc báo cáo, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên sử dụng bản điện tử của báo cáo để dễ dàng truy cập đường dẫn đến các văn bản pháp lý điện tử. Báo cáo có thể được tải xuống ở phía dưới trang web này, hoặc gửi thư đề nghị gửi báo cáo đến địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn.

Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi, hoặc thắc mắc xin gửi trực tiếp về địa chỉ: vnarts@britishcouncil.org.vn