Winner of YCE Award 2013 Phan Gia Nhat Linh ©

Phan Gia Nhat Linh

BỐI CẢNH QUỐC TẾ 

Trên toàn thế giới, ngành công nghiệp sáng tạo đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, đã và đang phát triển nhanh chóng trong sự giao thoa giữa văn hóa, kinh doanh và công nghệ; giá trị về thương mại của hàng hóa và dịch vụ sáng tạo trên thế giới đạt 592 tỷ đô la trong năm 2008 (Báo cáo về Kinh tế sáng tạo của Liên Hiệp Quốc năm 2010).

Công nghiệp sáng tạo là một trong những ngành có đóng góp lớn nhất cho nền kinh tế Vương quốc Anh, bao gồm 13 phân ngành như: quảng cáo, kiến trúc và thiết kế, phần mềm trò chơi, phim ảnh, truyền hình, phát thanh, xuất bản, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn. mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ. Ngành công nghiệp sáng tạo đã cung cấp khoảng hai triệu việc làm và chiếm 10,6% xuất khẩu của Vương Quốc Anh trong năm 2009 (Báo cáo dự án về Kinh tế sáng tạo 2011,Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Vương Quốc Anh).

DỰ ÁN KINH TẾ SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM 

Là một quốc gia có thị trường trong nước quy mô lớn với 90 triệu người với một nền văn hóa phong phú, dân số trẻ yêu thích kinh doanh và ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển nền kinh tế sáng tạo. 

Với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành kinh tế sáng tạo và tối ưu hóa tác động của ngành đến tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, Hội đồng Anh đã khởi xướng dự án Kinh tế sáng tạo từ năm 2008 và đẩy mạnh hoạt động đến năm 2016.

Những hoạt động chính của chúng tôi: 

  • Tham gia hỗ trợ hoạch định chính sách , xây dựng nhận thức và thông tin về ngành công nghiệp sáng tạo
  • Tạo mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa ngành công nghiệp sáng tạo hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh
  • Hỗ trợ các kỹ năng và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân sáng tạo, nghệ sỹ, những người trực tiếp hoạt động trong các ngành nghề này 
  • Thúc đẩy tinh thần kinh doanh thông qua các Giải thưởng Doanh nhân sáng tạo trẻ
  • Thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới doanh nhân sáng tạo trong và ngoài nước. 

NHỮNG THÀNH TỰU BAN ĐẦU

Cho đến nay, chúng tôi đã thiết lập được mạng lưới doanh nhân sáng tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn giải thưởng cho các doanh nhân trẻ sáng tạo đã được tổ chức trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh, thiết kế và điện ảnh/ truyền thông đa phương tiện. Cùng với UNESCO, chúng tôi đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam xây dựng và phát triển Khung Chiến lược quốc gia về công nghiệp sang tạo .

Ngoài ra, các chuyên gia đến từ Vương quốc Anh cũng đã được mời đến chia sẻ với các thành viên của mạng lưới doanh nhân sáng tạo thông qua các cuộc hội thảo và gặp gỡ thường xuyên. Gần đây nhất có David Parish, tác giả của cuốn sách 'T -Shirt và Suits’ đã đến Việt Nam và có một cuộc nói chuyện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh về cách thức kinh doanh trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo .

THÔNG TIN THÊM

Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng liên hệ với Ban Công nghiệp sáng tạo của chúng tôi.

Trong mục này