©

Photo: Truong Uyen Ly

Trong hai ngày 07 và 08 tháng 3 năm 2016, Hội đồng Anh sẽ tổ chức Hội thảo Kiến tạo Không gian sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động tiếp nối Nghiên cứu ban đầu về các không gian sáng tạo tại Việt Nam, được Hội đồng Anh công bố vào tháng 12 năm 2014.  Nghiên cứu đã chỉ ra có khoảng 40 không gian sáng tạo ở Việt Nam, và nêu bật những đóng góp quan trọng của những không gian này cho cộng đồng địa phương. Các không gian sáng tạo đã giúp công chúng dễ dàng tiếp cận hơn với văn hóa nghệ thuật, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp sáng tạo phát triển tại địa phương. 

Hội thảo cũng là cơ hội giúp cộng đồng những người làm sáng tạo gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ tiềm năng, đồng thời cung cấp các kỹ năng thực tế trong một số lĩnh vực. Các nội dung này sẽ đa dạng từ việc làm thế nào để kêu gọi đầu tư, tạo ra thu nhập cho không gian tới việc tạo lập nên cộng đồng, thúc đẩy hợp tác và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lí và vận hành không gian. 

Chúng tôi kỳ vọng sự kiện này sẽ góp phần nâng cao năng lực cho các chủ không gian sáng tạo tại Việt Nam, truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới, khuyến khích tinh thần kinh doanh và kiến tạo những mối liên hệ quý báu giữa các không gian sáng tạo tại Việt Nam, Vương quốc Anh, và các nước Đông Á.  

Thời gian: 9:30 – 17:30  ngày 07 và 08 tháng 3 năm 2016 

Địa điểm: Học viện ADC Academy, Tầng 3, Tòa nhà MH, 728 – 730 Võ Văn Kiệt, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Nếu bạn là người sáng lập hoặc nhà quản lí không gian sáng tạo và muốn tham gia hội thảo, hãy liên lạc với chúng tôi