Thời gian Nội dung
13.00–13.30 Đón khách và đăng kí đại biểu
13.30–13.45 Phát biểu chào mừng
Đại diện Ủy ban VH, GD, TN, TN và NĐ của Quốc hội 
13.45–14.00 Dẫn nhập: Tầm quan trọng của văn hóa và sáng tạo
Ngài Bruno Angelet Trưởng đại diện Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
14.00–14.15 Thuyết trình: Tổng quan về các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam
PGS.TS Bùi Hoài Sơn Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
14.15–14.20 Trình chiếu video: Tiếng nói từ các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam
Video
14.20–14.40 Thuyết trình: Công nghiệp văn hóa và sáng tạo: Kinh nghiệm từ Châu Âu và đề xuất cho Việt Nam
TS. Tom Fleming, Tom Fleming Creative Consultancy, Vương quốc Anh
14.40–15.00 Thuyết trình:Lập bản đồ ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam
Trương Uyên Ly, Hanoi Grapevine, Việt Nam và Marta Gasparin Đại học Leicester, Vương quốc Anh
15.00–15.15 NGHỈ GIỮA GIỜ 
15.15–15.20 Trình chiếu video: Các không gian văn hóa và sáng tạo Việt Nam
Video
15.20–15.40 Giới thiệu các không gian
Nguyễn Anh Tuấn – Heritage Space
Trương Uyên Ly – Hanoi Grapevine
Trần Thị Bích Ngọc – Gặp gỡ mùa thu
Nguyễn Thị Thu Hà – Trung tâm nghệ thuật đương đại VICAS
Trần Kim Ngọc – Trung tâm nghệ thuật thể nghiệm Đom Đóm
Bùi Cẩm Vân – Creative Lab by UP
Giới thiệu: Bà Nguyễn Phương Thảo Giám đốc các chương trình Nghệ thuật và Công nghiệp sáng tạo, Hội đồng Anh Việt Nam
15.40–16.40 Thảo luận bàn tròn: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam
Thành phần:
- Đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
- Ông Lê Quốc Vinh (Chủ tịch Clb Doanh nhân sáng tạo và sáng lập Lê Bros)
- Bà Trần Thị Bích Ngọc (Nhà sản xuất phim, Gặp gỡ mùa thu)
- Bà Nguyễn Phương Hòa (Phó Cục trưởng, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Điều phối bởi PGS.TS Bùi Hoài Sơn Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia, Việt Nam 
16.40–16.50 Kết luận và kế hoạch tiếp theo: Hướng tới sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo Việt Nam
Bà Donna McGowan Giám đốc Hội đồng Anh, Việt Nam
16.50–17.00 Phát biểu bế mạc
Đại diện Ủy ban VH, GD, TN, TN và NĐ của Quốc hội 
17.00 Kết thúc chương trình