Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các tư liệu phim về không gian văn hóa sáng tạo tại Việt Nam