Khi học tiếng Anh, chúng ta có thể cảm thấy những câu nói của mình khá lịch sự, nhưng ngôn từ và giọng điệu chúng ta dùng lại chưa thể hiện được điều đó. Lịch sự là một yếu tố quan trọng khi yêu cầu sự giúp đỡ trong tiếng Anh giao tiếp. Nếu bạn không làm được điều này, sẽ không có ai đồng ý giúp đỡ bạn. Trong rất nhiều ngôn ngữ, việc yêu cầu sự trợ giúp có thể được thể hiện một cách rất trực tiếp và cách nói của bạn không thực sự gây ảnh hưởng đến người nghe. Tuy vậy, thái độ lịch sự trong tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng cần được rèn luyện, đặc biệt là khi bạn muốn sống, làm việc và học tập tại nước ngoài. Hãy tìm hiểu những cách dưới đây để trở nên lịch sự hơn khi yêu cầu sự giúp đỡ cũng như giao tiếp tiếng Anh một cách tự nhiên hơn.

I want help.

Spell that please.

Can you carry my bag?

Pass me the pencil.

Tất cả những cụm từ phía trên đều là những câu đề nghị giúp đỡ nhưng vấn đề ở đây là chúng quá trực tiếp. Vậy làm thế nào để biến những câu nói trên trở nên lịch sự hơn? 

Could / Would you do me a favour?

Đôi khi chúng ta muốn lịch sự hỏi người khác rằng liệu họ có sẵn lòng giúp chúng ta hay không để chắc chắn sẽ không làm phiền nếu họ không có thời gian hay nếu họ bận làm một việc gì khác. Trong trường hợp này, bạn có thể đánh giá một cách an toàn về sự sẵn lòng giúp đỡ của người khác bằng cách hỏi họ câu hỏi này trước khi đề cập đến việc bạn muốn nhờ. 

Could I ask / bother / trouble you + infinitive?

Bạn có thể dùng cấu trúc này để nhờ giúp đỡ một cách lịch sự, ví dụ như:

Could I ask you to help me with my English homework?

Could I bother you for a few minutes of your time?

Could I trouble you to help me with these boxes?

Could I ask you to spell that please?

Could you / Would you + base form of verb + please?

Đây là một cấu trúc khác bạn có thể dùng. Hãy nhìn vào những ví dụ bên dưới:

Could you help me with my homework please?

Would you carry this for me please?

Bạn có thể thay đổi vị trí của từ please trong câu.

Could you please help me with my homework?

Would you please carry this for me?

Could you please spell that for me?

Could you + possibly + verb?

Nếu bạn muốn trở nên lịch sự hơn, bạn có thể thêm từ possibly trong câu.

Could you possibly lend me some money?

Would you mind + verb-ing?

Một cách nữa để trở nên lịch sự là bạn có thể thử cấu trúc này trong một số trường hợp như sau:

Would you mind waiting five minutes? I have to make a phone call.

Would you mind paying for my lunch? I’ll pay you back later!

Would you mind taking a photo of us?

Xem thêm

Thông tin liên quan