Với câu hỏi How many people are in your family? câu trả lời thường là My family have five people. Bằng trực giác, một người bản ngữ sẽ thấy rằng câu trên là sai, kể cả khi họ không thể nói với bạn lý do. Trong trường hợp này, 'My family has five people' là một câu trả lời đúng. Nhưng tại sao? Gia đình thường có hơn một người đúng không? Dường như không có gì khiến học sinh nhầm lẫn hơn là chọn động từ số ít hoặc số nhiều để sử dụng danh từ tập hợp. Điều làm cho nó tồi tệ hơn là tùy thuộc vào tình huống, bạn thường có thể chọn cả hai. Hãy xem ví dụ dưới đây: 

The team is playing a football match.
The team are eating sandwiches for dinner. 

Bạn có thể hiểu tại sao chúng ta dùng ‘is’ cho câu một và ‘are’ cho câu hai không? 

Nếu không, đừng lo lắng. Hãy xem những lời khuyên dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn về thời điểm sử dụng từng loại động từ với danh từ tập hợp.  

Định nghĩa về danh từ tập hợp và một số ví dụ

Danh từ tập hợp là danh từ được tạo thành từ hơn một người, một con vật, một địa điểm, một ý tưởng hoặc một sự vật. Ví dụ, family là một danh từ tập hợp. Nó là từ chỉ một đơn vị hoặc nhóm nhưng bao gồm nhiều hơn một người. 

Dưới đây là một vài ví dụ về danh từ tập hợp: team, jury, committee, organization, class, herd, army, council, group, audience, panel, board, flock, staff, choir, orchestra.  

Bây giờ, làm thế nào để chúng ta có thể xác định tốt hơn khi nào nên sử dụng động từ số nhiều với danh từ tập hợp và khi nào nên sử dụng động từ số ít? 

Quy luật chung 

Danh từ tập hợp + động từ số ít

Chúng ta dùng động từ số ít với các danh từ tập hợp khi chúng ta nghĩ về danh từ đó như một đơn vị đơn lẻ. Điều này có nghĩa là mỗi thành viên trong nhóm đều làm một việc giống nhau. Không có hành động cá nhân nào khác xảy ra trong nhóm. Mọi thành viên đều có chung một hành động. 

My family is going on holiday for Christmas.

Ở đây danh từ tập hợp family khá khách quan và không nhắm đến đối tượng cụ thể nào. Tất cả mọi người đều nằm trong cùng một đơn vị, và cùng làm một việc giống nhau, ‘going on holiday’. Chúng ta đang đề cập đến nhóm người như một chỉnh thể, không phải là một nhóm gồm những cá thể riêng lẻ. Vì thế chúng ta sử dụng động từ số ít 'is'.

The herd of zebra is running for safety. 

Mọi con ngựa vằn trong đàn đều cùng thực hiện một hành động 'run for safety'. Vì thế chúng ta sử dụng động từ số ít 'is'.

Danh từ tập hợp + động từ số nhiều

Chúng ta sử dụng động từ số nhiều với danh từ tập hợp khi chúng ta nghĩ về một nhóm gồm các cá nhân khác nhau, làm những việc khác nhau, hoặc chúng ta muốn nhấn mạnh sự khác biệt đang diễn ra trong nhóm. Chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây:

The family are doing different jobs around the house today.

Ở đây mỗi thành viên trong gia đình đang làm những việc khác nhau. Vì vậy chúng ta dùng động từ số nhiều 'are'. 

Hãy xem xét một ví dụ từ phần giới thiệu: 

The team are eating sandwiches for dinner.

Một lần nữa, chúng ta nghĩ về nhóm như một tập hợp của các cá nhân. Họ có thể có các loại bánh sandwich khác nhau và họ không ăn cùng một thời gian hay cùng một cách thức. Vì vậy chúng ta dùng động từ số nhiều 'are'. 

Bí quyết từ chuyên gia

Chúng ta thường sử dụng động từ số nhiều khi chúng ta nói về các danh từ tập hợp liên quan đến hành vi con người ví dụ như ăn uống, ước muốn và cảm xúc.

Xem thêm

Thông tin liên quan