Viết lại câu là một trong những kỹ năng quan trọng để viết phần mở bài IELTS Writing Task 1 và Task 2. Nhiều học viên thường sao chép nguyên văn câu hỏi vào bài làm, điều này khiến các bạn dễ dàng mất điểm trong phần thi này. 

Nếu bạn đang lo lắng về cách viết lại câu sao cho hiệu quả, hãy tham khảo những gợi ý từ chuyên gia IELTS Hội đồng Anh về kỹ thuật viết lại câu dưới đây.

1. Dùng từ đồng nghĩa

Kỹ thuật phổ biến và quan trọng nhất là dùng từ đồng nghĩa với từ khoá trong câu hỏi. Với kỹ thuật này, bạn cần ghi chú những danh từ và động từ quan trong trong câu hỏi và tìm ra những từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh đó.  

Ví dụ: The diagram below shows the process by which bricks are manufactured for the building industry.

Viết lại câu: The diagram illustrates the way bricks are made for the building industry.

Trong ví dụ trên, bạn có thể dễ dàng thấy rằng người viết đã dùng ba từ đồng nghĩa để viết lại câu hiệu quả. 

2.  Thay đổi loại từ

 Một cách khách để viết lại câu là thay đổi từ loại dùng trong câu hỏi. Để làm được điều này, bạn cần trang bị vốn từ gia đình trong tiếng Anh. Với kỹ thuật này, bạn có thể chuyển danh từ thành động từ, động từ thành danh từ, tính từ thành danh từ… 

Ví dụ: The line graph below shows the consumption of four kinds of meat in a European country from 1979 to 2004.

Viết lại câu: The line graph below shows how one European country consumed four kinds of meat from 1979 to 2004.

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chuyển danh từ consumption thành động từ bị động consumed.

3. Chuyển động từ thể chủ động sang thể bị động

Chúng ta có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc ngữ pháp của câu hỏi bằng cách chuyển từ dạng chủ động sang bị động. 

Ví dụ: The real estate developers invested over $40 million USD into the development of a new senior living community.

Viết lại câu: $40 million USD was invested in the development of a new senior living community.

Trong ví dụ trên, chúng ta đã thay đổi động từ chủ động thì quá khứ invested thành động từ bị động thì quá khứ was invested để viết lại câu.

4. Thay đổi vị trí của từ trong câu

Ngoài kỹ thuật dùng từ đồng nghĩa, thay đổi từ loại, thay đổi cấu trúc ngữ pháp, đôi khi bạn chỉ cần thay đổi vị trí của từ trong câu để viết lại câu hiệu quả. 

Ví dụ: The line graph below shows the consumption of four kinds of meat in a European country from 1979 to 2004.

Viết lại câu: The line graph below shows how four different kinds of meat were consumed over a 25-year period in one European Country.

Trong ví dụ trên, chúng ta không chỉ thay đổi vị trí của từ mà còn chuyển động từ trong câu từ chủ động sang bị động. Điều này dẫn đến kỹ thuật thứ năm sẽ được đề cập ngay sau đây. 

5. Sử dụng kết hợp các kỹ thuật

Nếu chỉ dựa vào một kỹ thuật thì bạn cũng có thể viết lại câu nhưng việc đó khá căng thẳng và không mấy hiệu quả. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, hãy cố gắng sử dụng kết hợp hai đến ba kỹ thuật nêu trên như dùng từ đồng nghĩa kết hợp với thay đổi cấu trúc ngữ pháp hoặc vị trí của từ sẽ rất hữu ích trong việc viết lại câu hiệu quả.