Khi học tiếng Anh, rất nhiều người trong chúng ta được dạy rằng mạo từ a đứng trước danh từ đếm được bắt đầu bằng phụ âm. Tuy nhiên, thực tế sử dụng mạo từ này lại phức tạp hơn một chút, hãy theo dõi các bí quyết bên dưới để hiểu rõ hơn cách sử dụng của mạo từ này.

Chúng ta sử dụng a trước tính từ / trạng từ và danh từ đếm được nếu từ đó bắt đầu bằng một âm tiết phụ âm và dùng an trước tính từ / trạng từ và danh từ đếm được với một âm tiết nguyên âm.

Chìa khóa ở đây chính là âm tiết của từ. Một từ bắt đầu bằng phụ âm không có nghĩa là âm tiết đứng đầu từ đó bắt buộc là phụ âm.

Hãy xem xét từ sau: Hour 

Như bạn thấy, từ này bắt đầu bằng một chữ cái phụ âm, nhưng khi bạn phát âm từ đó, âm thanh phát ra lại là một nguyên âm /aʊər/. Vì thế, bạn dùng mạo từ an thay vì a

Hãy xem một ví dụ khác: Euro

Từ này bắt đầu bằng một chữ cái nguyên âm, nhưng âm tiết đầu tiên lại là một phụ âm /j/. Vì thế, bạn dùng mạo từ a thay vì an. 

Thông thường, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt và trong hầu hết trường hợp thì quy tắc truyền thống thường được áp dụng. Nhưng nếu bạn không chắc chắn, hãy đọc thử và quyết định xem đó là âm tiết phụ âm hay âm tiết nguyên âm.

Xem thêm

Thông tin liên quan