Việc sử dụng mạo từ hiệu quả thể hiện khả năng dùng tiếng Anh một cách tự nhiên và chính xác. Tuy nhiên, giống với nhiều quy tắc ngữ pháp khác, cách sử dụng mạo từ có thể gây khó khăn cho nhiều người. Bên cạnh đó, có rất nhiều ngôn ngữ không sử dụng mạo từ, điều này đã gây trở ngại cho một vài người khi họ bắt đầu học tiếng Anh. Hãy tìm hiểu những bí kíp bên dưới và bắt đầu sử dụng mạo từ một cách thật thành thạo.

A/An

A/An là những mạo từ không xác định. 

 • Bạn sử dụng những mạo từ này khi lần đầu tiên đề cập đến một vật hoặc một người. Ví dụ như:

I bought a new car yesterday.

I got attacked by an animal yesterday.

 • Bạn có thể sử dụng chúng để chỉ một vật hoặc một người trong một nhóm lớn. Ví dụ như:

It is a beautiful car.

 • Bạn dùng a/an khi muốn nói về nghề nghiệp của một ai đó. Ví dụ như:

She is a doctor.

He is an astronaut.

 • A/An chỉ sử dụng với danh từ đếm được. Ví dụ như:

I have some information (KHÔNG dùng I have an information)

The

The là mạo từ xác định.

 • Chúng ta sử dụng the sau khi đề cập đến một ai đó hoặc một vật gì đó lần đầu tiên hoặc văn cảnh đã thông báo cho người nghe về vật được nói đến. Ví dụ:

The car is beautiful and fast! (The car which we already talked about that I bought yesterday.)

The doctor gave me some medicine. (Not just any doctor, but the doctor I saw yesterday.)

Let’s watch the movie! (The movie that is mentioned before.)

 • Có thể sử dụng the với cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. 
 • Sử dụng the khi chỉ có duy nhất một vật hoặc một người nào đó. Ví dụ như:

The moon is very bright tonight.

The president of the United States has made a new trade deal.

 • Dùng the với những tính từ so sánh nhất. Ví dụ như:

The tallest man in the world.

Không dùng mạo từ

 • Chúng ta không dùng mạo từ khi nói về những sự vật nói chung. Ví dụ như:

Water is good for you.

 • Chúng ta không dùng mạo từ khi nói về thể thao và các trò chơi giải trí. Ví dụ như:

Do you want to play football later?

 • Chúng ta không dùng mạo từ trước tên gọi của các quốc gia. 
 • Chúng ta không dùng mạo từ trước tên gọi của các ngôn ngữ. 
 • Chúng ta không dùng mạo từ khi miêu tả các món ăn. Ví dụ như:

I had fish and chips for dinner.

Xem thêm

Thông tin liên quan