Để nói trôi chảy tiếng Anh, bạn cần có vốn từ vựng sâu rộng. Ngữ pháp có thể là yếu tố thứ yếu nhưng bạn chắc chắn không thể bỏ qua được nền tảng của mọi loại ngôn ngữ: từ vựng. Thực tế là bạn không thể nhớ hết cả quyển từ điển tiếng Anh chỉ trong một ngày.

Dưới đây, Hội đồng Anh sẽ chia sẻ với bạn một số bí quyết để làm chủ ngoại ngữ này chỉ dưới 30 phút mỗi ngày. 

Không chỉ là học từ mới

Cách tốt nhất để làm chủ vốn từ vựng cho bản thân đó là sử dụng những từ ngữ mà bạn học được và áp dụng chúng vào ngữ cảnh phù hợp. Khi bạn xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh, hãy học thêm cả các giới từ đi kèm với từ đó cũng như ý nghĩa của chúng.

Ví dụ: từ ‘get away with’ sẽ có nghĩa hoàn toàn khác mới ‘get away from’. Cụm từ đầu tiên có nghĩa là ‘trốn thoát' - trốn tránh hoặc cố thoát khỏi một cái gì đó, còn 'get away from' có nghĩa là ‘tránh xa’ – né tránh sự đổ lỗi, trừng phạt hoặc hệ quả không mong muốn của một hành động sai trái hoặc lỗi lầm.

Tự đưa ra những ví dụ

Sử dụng hay không dùng các từ mới đó, cũng như ghi chép lại chúng sẽ chẳng bao giờ là đủ. Nó đòi hỏi bạn phải kiên trì luyện tập và đưa vào ngữ cảnh để quen dần với từ mới, vì thế hãy tận dụng chúng. 

Nếu bạn đang đăng ký một khóa học tiếng Anh, hãy nhờ giáo viên kiểm tra lại phần bài viết của mình. Hãy xin lời khuyên từ giáo viên về nguồn tài liệu tham khảo học tiếng Anh.

Thông tin liên quan