Hãy xem qua ba câu bên dưới. Bạn có biết câu nào trong những câu sau là đúng không?  

 • After work I come home. 
 • After work I go to my home. 
 • After work I go home. 

Vấn đề chính mà chúng ta phải đối mặt với hai động từ này là về cơ bản chúng có cùng một nghĩa, nhưng chúng ta dùng chúng để miêu tả những hướng di chuyển khác nhau. Mời bạn khám phá cách sử dụng 'come' và 'go' ở bài bên dưới. 

Come 

Chúng ta sử dụng 'come' khi đang cố gắng thể hiện sự chuyển động về phía trước, hoặc một hướng nói chung của người nói hoặc người được nói tới.  

 • Can I come to the concert too?  Sự chuyển động hướng về người được nói tới.
 • Come and meet me at my place. Sự chuyển động hướng về người nói.
 • Come here right now! Sự chuyển động hướng về người nói. 
 • My friend is coming to see me tomorrow. Sự chuyển động hướng về người nói. 

Go 

Chúng ta sử dụng 'go' khi muốn nói tới sự chuyển động ra xa khỏi phía người nói hay người được nói tới.  

 • I’m going home now. Sự chuyển động ra xa khỏi phía người nói, hướng về phía ngôi nhà của người nói. 
 • Are you going to the party?  Sự chuyển động ra xa khỏi phía người nói, hướng về phía bữa tiệc. 
 • I want to go to France for holiday. Sự chuyển động ra xa từ phía người nói, hướng về nước Pháp. 
 • When did you go to France? Sự chuyển động ra xa từ phía người được nói tới, hướng về nước Pháp. 

Như bạn thấy, quy luật dùng hai từ này khá đơn giản. Tuy nhiên, khi bạn cố gắng nói một cách lưu loát và nhanh, thì việc này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 

 

 

Xem thêm

Thông tin liên quan