Giáo viên tiếng Anh tỉnh An Giang tập huấn câu lạc bộ tiếng Anh cùng thầy Kim Pilger, giảng viên Hội đồng Anh. ©

Tô Quốc Khánh, giáo viên tiếng Anh Trung học phổ thông tỉnh An Giang.

Các giảng viên của Hội đồng Anh đã thực hiện một dự án giúp giáo viên tại vùng sâu vùng xa xây dựng và vận hành hiệu quả câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh nhằm khuyến khích học sinh thực hành tiếng Anh ngoài lớp học.

Tại tỉnh An Giang và Cần Thơ, các giáo viên đã được tập huấn cách thức quản lý và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh cho học sinh. Dự án được Hội đồng Anh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh thực hiện, đã đến được với cả giáo viên tiểu học và trung học, nhiều người trong số họ sống và làm việc tại các huyện xa xôi nơi mà học sinh không được tiếp cận nhiều với tiếng Anh như học sinh thành phố.

Các giảng viên đã làm việc tại những trường học ở nông thôn để tập huấn và cố vấn cho giáo viên, giúp họ thực hiện câu lạc bộ mẫu cho học sinh với nhiều trình độ khác nhau, xoay quanh nhiều chủ đề khác nhau. Là một phần của những câu lạc bộ này, các giảng viên đã có thể nâng cao nhận thức về những vấn đề môi trường quan trọng như ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng ĐBS Cửu Long. Cả giáo viên và học sinh đều hào hứng tham gia các câu lạc bộ này, tận dụng cơ hội thực hành tiếng Anh trong một môi trường thoải mái hơn, đồng thời hiểu biết về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ và nơi họ sinh sống.

Ngoài thực hiện thành công câu lạc bộ tiếng Anh, nhiều giáo viên cho biết cả họ và học sinh của họ đã có những thay đổi thân thiện với môi trường, ví dụ không dùng ống hút nhựa, dùng chai nước nhôm và thành lập các trung tâm tái chế rác tại trường để giáo dục những người khác.