First introduction of ATE courses in Vietnam

Hội đồng Anh Việt Nam vừa hoàn thành khóa học Phương pháp Giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh (ATE) lần đầu tiên tại Việt Nam. Tổng số 131 giáo viên đến từ gần 90 trường đại học và cao đẳng Việt Nam đã tham gia khóa học. Khóa học gồm bảy lớp diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh từ 23 tháng 11 đến 25 tháng 12 năm 2015. Việt Nam là nước thứ hai tại Châu Á (sau Nhật Bản) thực hiện khóa học này. 

Khóa học Phương pháp Giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh (ATE) là khóa học căn bản về giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI). Khóa học được đồng phát triển bởi Hội đồng Anh và Khoa Sư Phạm, Đại học Oxford.  Khóa học bắt đầu được triển khai từ năm 2012 trên toàn thế giới. Khóa học kéo dài 1 tuần liên tục và dành cho các giáo viên không phải người bản ngữ giảng dạy các môn chuyên ngành khác nhau bằng tiếng Anh. Khóa học cung cấp các công cụ ngôn ngữ thiết thực và các phương pháp giảng dạy để giúp giáo viên giảng bài hiệu quả hơn. 

Việc triển khai khóa học ATE tại Việt Nam là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Đề Án Ngoại Ngữ Quốc Gia 2020 và Hội đồng Anh đã hợp tác với Đại Học Hà Nội thực hiện chương trình. 

Phản hồi của các học viên đều rất tích cực. Các giáo viên Việt Nam nhận xét khóa học ATE “có ích”, “có tính ứng dụng” và “cập nhật”. Các giáo viên cũng nhận thấy bản thân đã cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy, cũng như tiến bộ hơn về phát âm, kỹ năng trình bày, sử dụng liên từ (discourse makers) và cụm từ ra dấu hiệu (signpost language). Sự tiến bộ về kỹ năng này cũng như về phương pháp giảng dạy như quản lý lớp học, các kỹ năng tăng cường sự tham gia của sinh viên và các hoạt động trong lớp học sẽ giúp các giáo viên Việt Nam giảng dạy môn học chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt hơn và nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên.

Thực hiện khóa học ATE lần đầu vào Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của các trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam đã thực sự là một trải nghiệm thú vị đối với bộ phận Giảng dạy tiếng Anh trong hệ thống giáo dục của chúng tôi trong dịp cuối năm 2015.