Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu
Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu

"Khóa học đã giúp tôi hiểu rõ hơn về những vấn đề chính yếu liên quan đến công tác đánh giá và nhận biết được những vấn đề còn tồn đọng trong việc chấm điểm và hướng giải quyết.", một giảng viên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tham dự khóa học về “Phương pháp Đánh giá theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu" của Hội đồng Anh cho biết.

Khóa học diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2014. Khóa học nhằm giới thiệu đến các giảng viên cách thức phát triển các tài liệu kiểm tra năng lực ngôn ngữ theo Khung Tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu (CEF) trong nội bộ nhà trường. Khóa học đã giúp các giảng viên "tìm hiểu rõ hơn về các thang đo của khung CEF", "hiểu được phương pháp đánh giá của CEF", "hiểu rõ quy trình thiết kế một bài kiểm tra" và "có thể thiết kế các bài kiểm tra dành các sinh viên của tôi". Đây là một số nội dung mà giảng viên chia sẻ sau khi tham gia khóa học.

Khóa học đáp ứng được yêu cầu trọng điểm của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng khung CEF để kiểm tra trình độ tiếng Anh của học sinh sinh viên, giáo viên và giảng viên. Các khoa tiếng Anh tại các trường đại học được yêu cầu thiết kế lại chương trình đào tạo và các tài liệu kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với các trình độ theo khung CEF. Nhằm đáp ứng các mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ 2020, các sinh viên chuyên ngành tiếng Anh phải đạt được trình độ B2, sinh viên các chuyên ngành khác phải đạt được trình độ B1 và các giảng viên đại học phải đạt trình độ C1.

Một trong những đề nghj nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của khóa học đó là ‘thời lượng của các buổi hội thảo thực hành nên dài hơn để các giảng viên có thể thảo luận được nhiều vấn đề hơn và có thể tìm hiểu các vấn đề một cách chi tiết hơn. Các giảng viên cũng hi vọng rằng khóa học sẽ được mở rộng hơn nữa để người học có thể phát triển các tài liệu kiểm tra một cách toàn diện thay vì chỉ một phần của tài liệu.

Hiện tại, Hội đồng Anh có tổ chức một khóa tự học trực tuyến về “Phương pháp Đánh giá Giao tiếp". Đây là một khóa tự học trực tuyến ngắn dành cho các giáo viên và các giảm kháo của các kỳ thi tiếng Anh, những người luôn bận rộn nhưng muốn tìm hiểu các cách tiếp cận mới về công tác kiểm tra và đánh giá. Khóa học nhằm hỗ trợ người học xác định và sử dụng một số thuật ngữ quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra và đánh giá, tập trung vào các cách tiếp cận về kiểm tra và đánh giá áp dụng trong các lớp học tiếng Anh theo hình thức giao tiếp và gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết đánh giá và công tác thiết kế các tài liệu kiểm tra và đánh giá dành riêng cho từng kỹ năng riêng biệt cũng như các bài kiểm tra tích hợp các kỹ năng. Hãy liên hệ EnglishConsultancy@britishcouncil.org.vn để biết thêm chi tiết.