Tháng 10 năm 2017, Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ bắt đầu thực hiện chương trình tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho 25 giáo viên trung học cơ sở và 25 giáo viên trung học phổ thông tại tỉnh Cần Thơ.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng Anh thực hiện chương trình phát triển chuyên môn thường xuyên với một Sở Giáo dục và Đào tạo tại miền Nam Việt Nam. Chương trình này dựa trên phương pháp Giảng dạy thành công - Teaching for Success của Hội đồng Anh, trong đó giảng viên thực hiện phân tích nhu cầu và nghiên cứu thực tế bằng cách đến thăm các trường học, phỏng vấn các giáo viên và dự giờ các lớp học, từ đó thiết kế một chương trình tập huấn phù hợp 100 phần trăm với nhu cầu của giáo viên tại tỉnh Cần Thơ. 

Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, các giáo viên được tập huấn trực tiếp trên lớp, kết hợp với các bài giảng mẫu của giảng viên theo chương trình sách giáo khoa, và các buổi dạy thử của giáo viên được giảng viên quan sát và phản hồi. Tiếp sau đợt tập huấn trên lớp là một loạt các buổi quan sát dự giờ, trong đó các giáo viên sẽ dạy và giảng viên Hội đồng Anh sẽ quan sát và cố vấn.

Việc tập huấn đã giải quyết được những khó khăn thường gặp của giáo viên tiếng Anh tại Cần Thơ, như: dạy những lớp học có sĩ số lớn, trình độ chênh lệch, phương pháp giảng dạy với giáo viên là trung tâm và học sinh tham gia chưa tích cực. Các giáo viên được hướng dẫn những kỹ thuật mới nhất, được cung cấp những tài liệu và ý tưởng giúp các lớp học cuốn hút hơn, tăng tính hợp tác, khuyến khích và thu hút học sinh nhiều hơn. Phản hồi của các giáo viên về chương trình cho đến nay rất tích cực. Dưới đây là một số nhận xét của học viên tham gia tập huấn:

'Cám ơn giảng viên đã rất nhiệt tình giúp chúng tôi cải thiện phương pháp giảng dạy. Những kiến thức mà cô chia sẻ thật sự thú vị và bổ ích cho việc giảng dạy của chúng tôi. Sự tận tụy của giảng viên giúp chúng tôi hiểu được nhiều điều. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi những thói quen giảng dạy lỗi thời, với hy vọng giúp học sinh thấy cuốn hút hơn với bài học và hứng thú hơn với việc học tiếng Anh' - Cô Oanh, Giáo viên Trung học phổ thông.

'Qua mỗi buổi học, giảng viên không chỉ truyền đạt cho chúng tôi những kỹ thuật tuyệt vời và hữu ích giúp tổ chức lớp học và các bài học, mà còn giúp chúng tôi tự tin hơn qua từng ngày.' - Cô Ái, giáo viên Trung học phổ thông.

Trong những tháng tiếp theo, tiếp tục chương trình hợp tác giữa Hội đồng Anh và tỉnh Cần Thơ, các giảng viên sẽ cùng với các giáo viên thành lập các Câu lạc bộ tiếng Anh/Câu lạc bộ giao tiếp cho học sinh và các cộng đồng học tập tiếng Anh cho giáo viên, sử dụng nguồn học liệu từ trang web của Hội đồng Anh: www.teachingenglish.org.uk. Việc này sẽ góp phần giúp nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học tiếng Anh ở miền Nam Việt Nam.

___________________________________________________________________

Tầm nhìn của Hội đồng Anh: Tất cả các giáo viên trên thế giới đều có các hội Phát triển chuyên môn thường xuyên chất lượng cao nhằm cải thiện việc giảng dạy của họ và thúc đẩy thành công của học sinh.

Giảng dạy thành công – Teaching for Success là một phương pháp phát triển giáo viên tiếng Anh dựa trên khung phát triển chuyên môn thường xuyên (CPD).  Mục tiêu của chương trình là thiết lập một hệ thống phát triển chuyên môn thường xuyên hiệu quả, có tác động lâu dài trong việc phát triển giáo viên.