Orientating Trainers to CiPELT
Orientating Trainers to CiPELT

Từ ngày 19 đến 30 tháng Năm 2014, giáo viên Hội đồng Anh Việt Nam đã thực hiện khóa định hướng giảng dạy chương trình CiPELT (Khóa học cấp chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học) đầu tiên với sự tham gia của các giảng viên Trường Đại học Sài Gòn. Hội đồng Anh hiện đang thực hiện quá trình cấp phép sử dụng các tài liệu giảng dạy chương trình cho Trường Đại học Sài Gòn nhằm hỗ trợ Nhà trường trong công tác xây dựng các khóa học đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học dành riêng cho giáo viên nhằm giúp giáo viên cải thiện kỹ năng giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học. Mục tiêu của khóa định hướng là nhằm giúp các cán bộ đào tạo hiểu một cách chi tiết về khóa học trước khi họ tiến hành giảng dạy chương trình.

Phần lớn các giảng viên tham gia khóa học đã khá quen thuộc với các chương trình đào tạo dành cho giáo viên của Hội đồng Anh vì họ đã từng tham gia chương trình Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh Tiểu học của Hội đồng Anh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán tiếng Anh bậc tiểu học (PToTs) từ năm 2007. Tuy nhiên, một trong những vấn đề mà nhiều trường đại học cũng như cán bộ đào tạo trong nước vẫn còn gặp phải đó là tình trạng thiếu nguồn tài liệu giảng dạy và mong muốn một ‘chương trình đào tạo có hệ thống và mang tính ứng dụng cao’ như một giảng viên đã chia sẻ. ‘Trường Đại học Sài Gòn không có khoa chuyên đào tạo giáo dục tiểu học nhưng lại thực hiện các chương trình về phương pháp giảng dạy và hiện không có chương trình đào tạo nào dành cho giáo viên tiểu học.’ 

Do đó, Trường Đại học Sài Gòn đã hợp tác với Hội đồng Anh theo hình thức trao quyền sử dụng các nguồn tài liệu giảng dạy của Hội đồng Anh. Khóa học CiPELT toàn cầu được đánh giá là phù hợp với nhu cầu của Nhà trường và nội dung chương trình đã được hiệu chỉnh phù hợp với chương trình đào tạo bắt buộc 180 giờ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những phần kiến thức không có trong chương trình theo yêu cầu đã được Hội đồng Anh bổ sung và sẽ được thực hiện dưới dạng các hội thảo. 

Khi chương trình được thực hiện, giáo viên Hội đồng Anh sẽ phối hợp chặt chẽ với các giảng viên trong khóa giảng dạy đầu tiên. Đối với những khóa giảng dạy sau này, các yêu cầu về đảm bảo chất lượng dành cho khóa học sẽ vẫn được thực hiện theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Hội đồng Anh hy vọng rằng khóa học này sẽ được triển khai rộng rãi tại các đơn vị đào tạo khác tại Việt Nam nhằm cải thiện tình trạng hạn chế về các khóa đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học và từ đó góp phần nâng cao các chuẩn mực giảng dạy tiếng Anh tiểu học tại Việt Nam.