Trong năm 2015, Hội đồng Anh và tỉnh Nam Định ký thỏa thuận hợp tác về phát triển tiếng Anh cho tỉnh Nam Định và đào tạo giáo viên tiếng Anh là nội dung chính của sự hợp tác này. 

Trong năm 2015, năm hợp tác đầu tiên, Hội đồng Anh đã đào tạo 60 giáo viên tiếng Anh của Nam Định gồm 20 giáo viên tiểu học, 20 giáo viên trung học cơ sở và 20 giáo viên trung học phổ thông. Giảng viên Hội đồng Anh đã thực hiện việc khảo sát nhu cầu; đi thăm trường học, dự giờ và phỏng vấn giáo viên trước khi thiết kế nội dung khóa học kết hợp các phần năng lực tiếng và phương pháp giảng dạy. 

Nội dung khóa học được thiết kế dựa trên các khóa học toàn cầu của Hội đồng Anh: Tiếng Anh cho giảng dạy - cấp độ 2 và cấp độ 3, Khóa học cấp chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học (CIPELT) và Khóa học cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc trung học (CISELT) Thời khóa biểu của lớp học cũng được thiết kế giúp giáo viên có thể áp dụng các phần học trên lớp và bài giảng của mình. Các giáo viên đi học 2 ngày trong tuần và các ngày còn lại họ lên lớp. Sau khi khóa học trực tiếp kết thúc tháng 12/2015, các giáo viên đang tiếp tục học các khóa học trực tuyến về công nghệ thông tin trong giảng dạy và đánh giá. 

Trong chương trình với tỉnh Nam Định, giảng viên Hội đồng Anh đã dự giờ, phỏng ván giáo viên trước và sau khóa học. Phản hồi từ giáo viên trong đợt tập huấn đầu tiên cho thấy khóa đào tạo của Hội đồng Anh thực tế và phù hợp với điều kiện giảng dạy của họ hơn so với các khóa học khác. Một giáo viên tiểu học phát biểu: ‘Học sinh của tôi thích thú học các điều mới”. Và một giáo viên trung học cơ sở phát biểu: “‘Học sinh của tôi học tiếng Anh trong một không khí vui vẻ”. 

Thông tin liên hệ: Chương trình Phát triển Giảng dạy Tiếng Anh trong Hệ thống Giáo dục, Hội đồng Anh Việt Nam.