Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2017, Hội đồng Anh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định tổ chức các khóa bồi dưỡng tập trung cho 159 giáo viên. Đây là năm thứ 3 Hôi đồng Anh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, nâng tổng số giáo viên được bồi dưỡng lên 379 giáo viên từ năm 2015 đến năm 2017.

Tại thành phố Nam Định, quê hương của món Phở nổi tiếng của Việt Nam, các giảng viên của Hội đồng Anh đã dành 6 tuần cuối kỳ nghỉ hè để tập huấn cho các giáo viên tiếng Anh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh. 

Liên hệ những ví dụ thực tế từ sách giáo khoa với những nguyên tắc giảng dạy theo phương pháp tiếp cận Giảng dạy thành công của Hội đồng Anh, 159 giáo viên được tập huấn đã thực sự thay đổi phương pháp giảng dạy tiếng Anh trong lớp học.

Mặc dù thời gian tập huấn trên lớp chiếm phần lớn trong thời lượng 60 giờ, mỗi tuần các giáo viên được thực hành một số tiết trong lớp học thật để thấy được lý thuyết có thể chuyển thành thực hành như thế nào.

Giảng mẫu

Giảng viên Hội đồng Anh dạy mẫu cách giảng dạy tại các lớp học thật với sĩ số có khi lên đến 50 học sinh, 20 học viên quan sát từ cuối lớp. Các giáo viên trước đây còn ngần ngại không dám áp dụng phương pháp lấy học sinh làm trung tâm vì sợ mất quyền kiểm soát trong lớp, nay được quan sát giảng viên Hội đồng Anh dạy mẫu như một giáo viên dạy lớp học sinh trong những điều kiện thực tế  và kết quả đạt được rất khả quan. Hầu hết học sinh thể hiện sự nhiệt tình, tích cực và tư duy sáng tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đánh giá cao các giảng viên Hội đồng Anh. Mặc dù những bài giảng mẫu không phải lúc nào cũng theo đúng kế hoạch nhưng đã tạo cơ sở hữu ích cho việc phân tích và thảo luận khi giảng viên và học viên quay trở lại phòng tập huấn.

Dự giờ

Để phát triển khả năng tự đánh giá của giáo viên, giúp họ có thể đánh giá tốt hơn bài giảng của mình trong tương lai, các giáo viên được thực hành dạy trong lớp học có học sinh, giảng viên Hội đồng Anh và các học viên khác quan sát. Đây cũng là một hoạt động hữu ích và được đánh giá cao trong chương trình tập huấn.

Theo dõi và đánh giá

Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định và Hội đồng Anh quan tâm theo dõi sự thay đổi trong cách giảng dạy của những giáo viên được tập huấn. Trước đợt tập huấn Hội đồng Anh đã dự giờ một số giáo viên THCS. Đợt dự giờ thứ 2 được thực hiện vài tháng sau khi kết thúc đợt tập huấn. Ngoài ra, mỗi giáo viên được dự giờ cũng được phỏng vấn để giảng viên biết rõ hơn về mức độ thay đổi trong việc giảng dạy của họ.

Kết quả từ các buổi dự giờ và phỏng vấn rất khả quan. Trước khi được tập huấn, phần lớn các giáo viên được dự giờ có xu hướng làm việc máy móc theo tất cả các hoạt động trong sách giáo khoa, cho người học rất ít cơ hội để thực sự sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Những ý kiến dưới đây của các giáo viên sau khóa tập huấn cho thấy họ sẵn sàng giảm sự phụ thuộc vào sách giáo khoa, có tính toán hơn khi lập kế hoạch bài giảng để đảm bảo đạt được những mục tiêu học tập rõ ràng.

‘Tôi hiểu ý nghĩa của mục tiêu học tập rõ ràng. Không cần phải trở thành nô lệ của sách giáo khoa. Tôi sử dụng ít hoạt động hơn. Không cần dạy riêng các kỹ năng’

‘Học sinh của tôi thật sự thích sự thay đổi trong cách giảng bài của tôi. Tôi đã áp dụng một số bước trước khi dạy nói vì thế học sinh cảm thấy tự tin hơn. Tôi cần sự thay đổi này.’

‘Giảng viên Hội đồng Anh không nói quá nhiều, không lặp lại ý kiến nhiều lần. Cô chỉ nói rõ ràng và đơn giản để chúng tôi có thể theo được. Giờ đây chúng tôi cố gắng nói như cách cô nói với học sinh của mình để chúng có thể hiểu những gì chúng tôi nói.’

Hội đồng Anh trân trọng các giáo viên đã can đảm vượt qua những nếp dạy học cũ đã trở nên quen thuộc bao năm nay để thử nghiệm những phương pháp mới. Hội đồng Anh cảm ơn Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định đã ủng hộ chương trình bồi dưỡng giáo viên này, và mong muốn tiếp tục cùng hợp tác trong tương lai.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ với chị Rebecca hoặc Nga qua email: rebecca.hales@britishcouncil.org.vn or nga.le@britishcouncil.org.vn.