Hội thảo quốc tế về dạy và học Tiếng Anh CEFR
Hội thảo quốc tế về dạy và học Tiếng Anh CEFR

Vừa qua, Hội đồng Anh Việt Nam đã kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Việt Úc tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 2 về Công tác dạy và học tiếng Anh theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR). Khoảng 600 giáo viên đã tham dự Hội thảo này nhằm tìm hiểu thêm về việc áp dụng Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu làm tiêu chuẩn để đánh giá sự tiến bộ của người học dựa trên khả năng sử dụng ngôn ngữ. Hội thảo tập trung thảo luận cách áp dụng thang đo tổng quát dựa trên các tiêu chí ‘Can do’ (Có thể làm được) của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu trong phương pháp giảng dạy và các hoạt động trong lớp học nhằm đảm bảo kết quả học tập của học viên. Bên cạnh đó, hội thảo cũng thảo luận cách giáo viên có thể sử dụng tiêu chí “Can Do’ để đánh giá sự tiến bộ của bản thân trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh nhằm đáp ứng được những mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. 

Đây là hội thảo được tổ chức lần thứ 2 trong năm nay về “Công tác dạy và học tiếng Anh theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu” dành cho 600 giáo viên tiếng Anh đến từ các trường tiểu học và trung học. Đồng thời, hội thảo cũng là hoạt động liên quan đến một trong những ưu tiên hàng đầu của Hội đồng Anh trên toàn cầu nhằm đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng Anh. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo với cương vị là một đơn vị tư vấn và đào tạo, đồng thời hỗ trợ các Sở Giáo dục và Đào tạo tại địa phương cùng thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực tiếng Anh với phương pháp dạy và học thực tiễn hơn, theo mục tiêu của Đề án 2020 của chính phủ về việc nâng cao chuẩn dạy và học tiếng Anh.

Ông Đặng Anh Hiếu thuộc Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu: "Hợp tác với Hội đồng Anh, chúng tôi tin tưởng rằng chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo bởi sự làm việc chuyên nghiệp, chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Trên thực tế, giáo viên đã có những phản hồi rất tích cực về hội thảo. Ngoài Phòng giáo dục có yếu tố nước ngoài của chúng tôi, tất cả các bộ phận khác thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cũng như Ban giám đốc Sở GD&ĐT đều đánh giá cao sự thành công của hội thảo."

Phòng Giáo dục có yếu tố nước ngoài hi vọng trong tương lai sẽ có nhiều hội thảo thành công nữa và Hội đồng Anh Việt Nam với mục tiêu tổ chức một hội thảo quốc tế với quy mô lớn hơn trong năm nay được tin tưởng rằng sẽ đưa tên Việt Nam lên bản đồ trong khu vực là một trong những địa điểm tổ chức những hội thảo giảng dạy tiếng Anh quốc tế.