Khách thăm một triển lãm nghệ thuât
Khách thăm một triển lãm nghệ thuật ©

Galerie Quynh

Hội đồng Anh tại Việt Nam hiện đang tìm kiếm một đơn vị tập huấn chuyên môn sáng tạo hoặc cơ sở đào tạo đại học nhằm phối hợp cùng Đội ngũ thực hiện Dự án KGVHST Việt Nam trong việc đồng sản xuất và tổ chức chương trình tập huấn trong một tuần về Kỹ năng Văn hóa Sáng tạo vào tháng Ba 2019 và tháng Ba 2010 cho 20-25 người tham dự, hiện là những người chủ và quản lý các KGVHST chủ chốt của Dự án. 

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Thời gian: Lần 1: Tháng Ba 2019
                 Lần 2: Tháng Ba 2020

BỐI CẢNH

Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) với phần hỗ trợ ngân sách bởi Liên minh Châu Âu và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện trong vòng ba năm kể từ 2018 đến năm 2021.

Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam đề xuất một chuỗi các hoạt động tập trung vào phát triển một mạng lưới các không gian văn hóa nghệ thuật và sáng tạo đang đóng vai trò tích cực trong việc kết nối với những nghệ sỹ, người thực hành nghệ thuật và sáng tạo với khán giả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo. Văn hóa là một nhân tố và yếu tố định hướng sự phát triển bền vững, là một cách để kết nối cộng đồng và hỗ trợ sự phát triển cởi mở, toàn bộ và ổn định của xã hội. Các cách tiếp cận của dự án sẽ truyền năng lượng cho các nhóm khác nhau tham dự vào các đối thoại đa văn hóa, cách giải quyết vấn đề sáng tạo và tổng hợp, đồng thời xây dựng năng lực. Văn hóa cũng đưa ra các công cụ và không gian cho những biểu đạt sáng tạo và hỗ trợ các cá nhân đưa ra quan điểm của mình từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự thống nhất và khuyến khích sự thay đổi.

Tại Việt Nam, Không gian Văn hóa và Sáng tạo có tiềm năng trong việc tham gia và hỗ trợ các biểu đạt nghệ thuật cũng như các cơ hội tiếp cận với đời sống văn hóa. Một không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST) là một địa điểm, có thật hay trực tuyến, có sứ mệnh giúp nhưng nghệ sỹ và người thực hành cùng hợp tác làm việc và tổ chức những chương trình, hoạt động về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo đến với công chúng. Tại Việt Nam, phần lớn các KGVHST đều hoạt động độc lập, thường được dẫn dắt và quản lý bởi các nghệ sỹ hoặc người thực hành nghệ thuật và sáng tạo. Với kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với cộng đồng các KGVHST tại Việt Nam từ năm 2012 cũng như hỗ trợ việc triển khai Chiến lược Quốc gia về Phát triển Công nghiệp Văn hóa năm 2020, tầm nhìn 2030, Hội đồng Anh và VICAS cùng đề xuất và thực hiện dự án này.  

Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) được thiết kế với ba hợp phần có liên quan chặt chẽ với nhau. Hợp phần thứ nhất tập trung vào nâng cao năng lực cho những người chủ và quản lý các KGVHST, cũng như những nghệ sỹ và người thực hành nghệ thuật trong mạng lưới của các không gian này – cụ thể là về kỹ năng quản lý, xây dựng và kết nối công chúng, và các kỹ năng văn hóa sáng tạo khác. Hợp phần thứ hai nhằm xây dựng các cơ hội – thông qua hoạt động đối thoại chính sách và trao đổi trực tiếp và cởi mở - hướng tới việc kết nối các KGVHST với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa. Việc này nhằm mục đích để phía quản lý nhà nước có thể hỗ trợ các KGVHST và để các không gian này có thể đóng góp nhiều hơn cho việc thực thi chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa. Hợp phần thứ ba là nhằm thúc đẩy sự giao lưu, trao đổi, học tập lẫn nhau và sự kết nối giữa các KGVHST ở các vùng miền khác nhau ở Việt Nam, cũng như kết nối mạng lưới các không gian này ở Việt Nam với các không gian tương tự ở Châu Âu.

Thông tin chi tiết của dự án  tại đây

MỤC TIÊU

Mục tiêu của Chương trình Tập huấn Kỹ năng Văn hóa Sáng tạo trong Dự án nhằm nâng cao năng lực cho những người chủ và quản lý các KGVHST thông qua việc trau dồi các kỹ năng chuyên môn trong hoạch định và quản lý các dự án và sự kiện văn hóa sáng tạo. 

Kết quả mong đợi từ chương trình tập huấn

 • Người tham gia sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về phương pháp hoạch định và quản lý các dự án và sự kiện văn hóa sáng tạo trong bối cảnh Việt Nam;
 • Người tham gia sẽ tiếp cận với cơ hội khám phá tìm hiểu và thực hành những khía cạnh chuyên môn khác nhau trong lĩnh vực văn hóa sáng tạo, bao gồm các khía cạnh được liệt kê trong phụ đính 1; và
 • Người tham gia có khả năng truyền đạt kiến thức và kỹ năng tập huấn được cho những người chủ và quản lý các KGVHST trong mạng lưới của họ.

Phạm vi công việc

 • Đồng sản xuất (hoặc điều chỉnh  một chương trình tập huấn có sẵn sao cho phù hợp với bối cảnh địa phương cùng sự tham vấn với Hội đồng Anh) một chương trình tập huấn kéo dài 5 ngày kèm theo các tài liệu về Kỹ năng Văn hóa Sáng tạo dựa vào kết quả khảo sát nhu cầu của các KGVHST. 
 • Triển khai chương trình tập huấn tại Việt Nam dành cho một nhóm 20-25 người là chủ/quản lý các KGVHST 
 • Đánh giá chương trình tập huấn, gồm đề xuất về các chương trình tập huấn tương tự trong tương lai, dưới dạng báo cáo ngắn bằng văn bản (không quá 10 trang) 

Các đơn vị có nguyện vọng xin gửi hồ sơ đề xuất tập huấn bao gồm:

 • Hồ sơ/danh mục tập huấn, nhấn mạnh kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện các khóa đào tạo về Kỹ năng văn hóa sáng tạo và/hoặc tiểu sử của (các) tập huấn viên. Tối đa 5 trang.
 • Phác thảo về chương trình tập huấn đề xuất (3-5 ngày), đáp ứng nhu cầu đào tạo của các KGVHST Việt Nam về Kỹ năng văn hóa sáng tạo (chi tiết xem tại Phụ đính 1). Tối đa 5 trang.
 • Dự trù kinh phí cho việc lên kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực, triển khai và đánh giá chương trình tối đa 10 ngày bao gồm chi phí đi lại tại Vương quốc Anh - Việt Nam nhưng không bao gồm chi phí liên quan đến du lịch. Tối đa 1 trang.

Tiêu chí lựa chọn

 • Có kinh nghiệm phát triển và chủ trì các chương trình tập huấn chuyên biệt về Kỹ năng văn hóa sáng tạo. Khuyến khích kinh nghiệm hoạt động tại khu vực Đông Nam Á
 • Nội dung và tài liệu tập huấn đáp ứng nhu cầu của các KGVHST về  Kỹ năng văn hóa sáng tạo
 • Chi phí cạnh tranh

Tham khảo Phụ đính 1 – Thông báo mời nộp hồ sơ Điều 14 phía dưới để biết thêm thông tin. 

Vui lòng gửi hồ sơ về hòm thư vnarts@britishcouncilo.org.vn trước 15 tháng 12 năm 2018. 

Ứng viên được chọn sẽ nhận thông báo trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. 

Xem thêm Phụ đính 3 – Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn (mẫu đơn giản) 

Mọi câu hỏi vui lòng gửi về phuongthao.nguyen@britishcouncil.org.vn tiêu đề CCH CCS trước 20 tháng 10 2018.