©

British Council in Vietnam

1. Tổng quan về Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi, thông qua xây dựng kết nối, tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác, góp phần duy trì hoà bình và thịnh vượng trên toàn thế giới. Hội đồng Anh thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ Anh. Chúng tôi triển khai hoạt động trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Trong năm 2021–22, các hoạt động của chúng tôi đã tiếp cận 650 triệu người. Năm 2023, Hội đồng Anh tại Việt Nam kỷ niệm 30 năm cam kết xây dựng và củng cố kết nối hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

2. Giới thiệu

Từ Hậu trường tới Tương lai là một dự án hành động xã hội sử dụng văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo để đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội thông qua việc hỗ trợ di cư an toàn và phòng chống nạn mua bán người tại Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của dự án là góp phần nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng vào những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo di cư an toàn và phòng chống nạn buôn người.

Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ các tổ chức đoàn thể quần chúng áp dụng những cách thức thực hiện mới trong việc vận động các thành phần đa dạng (các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng) cùng chung tay đảm bảo di cư an toàn và phòng chống nạn buôn người tại địa bàn các tỉnh Hải Phòng, Hà Tĩnh và Quảng Bình. 

Từ Hậu trường tới Tương lại là dự án kéo dài ba năm do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ, và do Hội đồng Anh phối hợp cùng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, xin truy cập trang web, FacebookYouTube của dự án. 

3. Mục tiêu và Phạm vi công việc

Dự án Từ Hậu trường tới Tương lai sẽ kết thúc vào cuối tháng Tư năm 2024, và đội ngũ dự án đang xây dựng kế hoạch đánh giá tổng thể cho dự án kéo dài ba năm này. Chúng tôi cần tuyển một tư vấn có kinh nghiệm chuyên sâu về Giám sát và Đánh giá để giúp đưa ra một cái nhìn tổng quan và phân tích cơ sở dữ liệu giám sát hiện có, đồng thời tiến hành đánh giá độc lập về kết quả và tác động của dự án. Các câu hỏi chính cần được khảo sát sẽ là: 

 • Các bên liên quan ở Vương quốc Anh tham gia vào dự án ‘Từ hậu trường tới tương lai’ như thế nào và họ đưa giá trị gì vào kết quả đầu ra của dự án?
 • Các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia dự án đã được nâng cao kiến thức ở mức độ nào về các nguy cơ, vấn đề và các giải pháp địa phương tiềm năng để phòng chống múa bán người và hỗ trợ di cư an toàn?
 • Các tổ chức đoàn thể quần chúng tham gia dự án đã được nâng cao năng lực ở mức độ nào trong việc sử dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo để lập kế hoạch và đưa ra kế hoạch phòng chống mua bán người và di cư không an toàn?
 • Sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân đã được tăng lên ở mức độ nào, bao gồm hỗ trợ về cơ hội tài chính, hiện vật, hợp tác và phát triển trong nỗ lực phòng chống mua bán người của các tổ chức đoàn thể quần chúng và hỗ trợ lộ trình việc làm/đào tạo/sinh kế thay thế cho Nạn nhân/Nạn nhân Tiềm năng của nạn mua bán người, và bằng cách nào ?
 • Nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi và xã hội ở mọi cấp độ xã hội (công, tư, dân sự) về nguy cơ và vấn đề mua bán người và di cư không an toàn đã được cải thiện đến mức độ nào? 

Phạm vi công việc của tư vấn Giám sát và Đánh giá bao gồm:

 • Nghiên cứu tất cả các báo cáo kỹ thuật định kỳ và những tài liệu dự án hữu ích khác để hiểu về cấu trúc và hoạt động dự án từ tháng 5 năm 2021 cho đến thời điểm hiện tại (1 ngày);
 • Nghiên cứu, thảo luận và nêu đề xuất để cải thiện khung logic hiện tại của dự án (1 ngày);
 • Nghiên cứu (các) biểu mẫu khảo sát cuối kỳ của dự án và nêu đề xuất điều chỉnh tương ứng với sửa đổi khung logic của dự án (1 ngày);
 • Nghiên cứu và phân tích kết quả của báo cáo khảo sát cuối kỳ để xây dựng nội dung cho báo cáo đánh giá (3 ngày);
 • Tham dự một (vài) sự kiện và hoạt động của dự án theo sự thống nhất với nhóm dự án để gặp những người hưởng lợi của dự án, sau đó lên kế hoạch và thực hiện phỏng vấn với các bên liên quan chính của dự án để xây dựng 3-4 nghiên cứu điển hình theo chủ đề. Chủ đề của những nghiên cứu điển hình này sẽ được hai bên cùng thảo luận và thống nhất. Phỏng vấn nhiều nhất 15 người. (10 ngày);
 • Viết báo cáo đánh giá cuối kỳ (10 ngày);
 • Lên kế hoạch và tổ chức hội thảo Giám sát – Đánh giá với sự tham gia của các bên liên quan chính của dự án (2 ngày);
 • Họp và trao đổi với đội ngũ dự án (2 ngày).

Tổng số ngày làm việc: 30 ngày 

Hạng mục sản phẩm yêu cầu:

 • Một báo cáo đánh giá cuối kỳ (không quá 20 trang A4, không kể các phụ lục) bằng tiếng Việt, và bản dịch tiếng Anh.
 • Các phụ lục bao gồm tối thiểu: (1) Bản tóm tắt đầy đủ về việc kiểm tra và phân tích dữ liệu giám sát, (2) Bản tóm tắt đầy đủ dữ liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn, (3) Tất cả các nghiên cứu điển hình, (4) Khung logic dự án được điều chỉnh (nếu có), (5) (Các) biểu mẫu khảo sát cuối kỳ đã chỉnh sửa (nếu có); một kế hoạch phỏng vấn và ghi chép tất cả các cuộc phỏng vấn đã thực hiện (chấp nhận ở dạng tệp âm thanh được lưu trữ trong liên kết Internet), (6) các biên bản đồng ý cho phép sử dụng video/hình ảnh/thông tin có chữ ký của tất cả những người được phỏng vấn – tuân theo chính sách quản lý thông tin của Hội đồng Anh. 

4. Các mốc thời gian

Các mốc thời gian cụ thể sẽ được thảo luận cùng bên cung cấp dịch vụ được lựa chọn, nhưng dự án sẽ cần hoàn thành trước ngày 1 tháng Sáu năm 2024 – với ngoại lệ cho hội thảo muộn hơn trong tháng Sáu, theo các mốc thời gian chung dưới đây:

Hoạt động (tùy theo thỏa thuận với bên cung cấp dịch vụ) Thời gian
Thông tin mời nộp hồ sơ được công bố 16.01.2024
Hạn chót cho các câu hỏi liên quan 31.01.2024
Hạn chót nộp hồ sơ 18.02.2024
Thông báo kết quả tới ứng viên được lựa chọn 01.03.2024
Ngày ký hợp đồng sớm nhất 08.03.2024
Hạn chót gửi bản thảo cho Hội đồng Anh 01.06.2024
Hội thảo Giám sát và Đánh giá
(thời gian cụ thể sẽ được xác nhận sau)
01.06.2024
- 30.06.2024
Kết thúc hợp đồng 30.06.2024

5. Ngân sách

Chúng tôi sẽ trả chi phí dành cho 30 ngày làm việc dành cho một người với mức phí tùy theo kinh nghiệm và trình độ, đã bao gồm các loại thuế hiện hành. Chúng tôi tuân theo định mức của Liên hiệp quốc và Liên minh Châu Âu đối với phí chuyên môn và các chi phí khác tại Việt Nam.

6. Hiệu lực của báo giá

Báo giá cần có hiệu lực tối thiểu ba mươi ngày kể từ khi được gửi tới Hội đồng Anh với mục đích phản hồi cho lời mời nộp hồ sơ này. 

7. Thanh toán và hóa đơn 

Tùy thuộc vào việc đánh giá kết quả sản phẩm của người cung cấp dịch vụ, phí chuyên môn sẽ được Hội đồng Anh thanh toán cho Bên nhận bằng chuyển khoản BACS theo tiến độ thanh toán đã thống nhất, tùy thuộc vào sự tuân thủ của Bên nhận với các điều khoản trong hợp đồng.

8. Hướng dẫn nộp hồ sơ

Vui lòng gửi hồ sơ tới vnarts@britishcouncil.org.vn trước 23.55 (giờ Việt Nam), ngày 18 tháng Hai 2024.  

Vui lòng sử dụng biểu mẫu dưới đây để điền các thông tin sau (không quá 3 trang):

 • Kinh nghiệm thực hiện Giám sát và Đánh giá trong lĩnh vực di cư an toàn, phát triển hoặc các lĩnh vực khác có liên quan. Vui lòng cung cấp thông tin của 2 người giới thiệu (chưa cần thông tin liên lạc ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu thông tin liên lạc của người giới thiệu nếu ứng viên được lựa chọn vào vòng tiếp theo); và đính kèm một mẫu báo cáo Giám sát và Đánh giá mà bạn / nhóm của bạn đã làm cho một công việc tương tự.
 • Bằng cấp và sản phẩm phù hợp.
 • Nêu các kỹ năng phù hợp với công việc và tóm tắt phương pháp đề xuất (không quá 1 trang).
 • Báo giá tổng chi phí.
 • Thời gian làm việc đề xuất trong phạm vi khung thời gian chung phía trên.

9. Yêu cầu giải đáp

Vui lòng gửi các yêu cầu giải đáp thắc mắc (nếu có) tới vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 31 tháng Một 2024.  

10. Tiêu chí lựa chọn

Hồ sơ của các ứng viên tiềm năng sẽ được đánh giá và lựa chọn dựa trên chất lượng và tổng chi phí đề xuất.

Khi gửi thư mời nộp hồ sơ này, Hội đồng Anh không nhất định (dưới bất kỳ hình thức nào) phải lựa chọn và ký hợp đồng hay thỏa thuận với bạn hay các ứng viên tiềm năng khác.