Ảnh chụp từ một buổi biểu diễn cải lương.   ©

Lê Kim Hưng

Tổng quan 

Dự án đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại (TMSV) do Vương quốc Anh tài trợ và được thực hiện ở Việt Nam thông qua Tổ chức di cư quốc tế (IOM), Hội đồng Anh (British Council) và Tầm nhìn thế giới (WV). IOM Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối với các tổ chức đối tác là British Council và WV. Mục tiêu của dự án này nhằm giảm thiểu tình hình mua bán người ở Việt Nam thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, tăng cường truy tố xét xử các vụ án mua bán người và hỗ trợ nạn nhân/người có nguy cơ là nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Dự án dự kiến sẽ đạt được ba lĩnh vực tác động chính sau: 

 1. Phòng ngừa và bảo vệ những người dễ bị tổn thương khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân bị mua bán 
 2. Tăng cường việc xử lý tư pháp đối với các vụ việc mua bán người
 3. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng

Hội đồng Anh chịu trách nhiệm thực hiện lĩnh vực tác động 2 nhằm đạt được các kết quả sau:

Kết quả 2.1: Nhận thức của những người dễ bị tổn thương về việc tiếp cận hệ thống tư pháp hình sự trong trường hợp mua bán người ở cấp địa phương được nâng cao;

Kết quả 2.2: Điều tra viên, công tố viên thẩm phán, và luật sư tăng cường hiểu biết và kỹ năng trong công tác truy tố và xét xử các trường hợp mua bán người, bao gồm nhận diện các chỉ số/vụ việc mua bán người, sự nhạy cảm trong việc tiếp xúc với nạn nhân và nhân chứng, kỹ năng điều tra, thu thập bằng chứng và quản lý các vụ việc thực hiện hiệu quả các văn bản luật sửa đổi và các kinh nghiệm tốt từ quốc tế; 

Kết quả 2.3: Tăng cường công tác điều phối giữa ngành tư pháp trong các tỉnh dự án thông qua việc hỗ trợ cải thiện hệ thống dữ liệu quốc gia trong Chương trình Hành động quốc gia về Phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc Lĩnh vực Tác động 2 của Dự án TMSV, Hội đồng Anh sẽ thực hiện hợp phần Sân khấu nghệ thuật tại cộng đồng, bao gồm một chuỗi các chiến dịch sử dụng hình thức sân khấu nghệ thuật làm công cụ truyền tải thông điệp chính giúp thay đổi hành vi, được thiết kế phù hợp với nhu cầu của các cộng đồng dễ bị tổn thương. Sân khấu nghệ thuật tại cộng đồng đã được kiểm nghiệm là mô hình hiệu quả trong việc truyền tải những thông điệp xã hội bằng cách tổ chức các buổi đối thoại cộng đồng từ đó giúp hình thành việc thay đổi hành vi trong cộng đồng. Những buổi biểu diễn sân khấu cộng đồng này được thiết kế với chủ đề phòng chống mua bán người ở Việt Nam với mục đích tăng cường kiến thức, nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi đối với các nhóm dễ bị tồn thương.

Hội đồng Anh Việt Nam đang tìm kiếm một Nhóm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu cộng đồng vì mục tiêu phát triển nhằm hợp tác với các đoàn nghệ thuật tại năm tỉnh dự án tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu cộng đồng với chủ đề phòng chống mua bán người. Hoạt động sẽ có sự hỗ trợ của chuyên gia sân khấu của Vương quốc Anh.

Phạm vi và mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của công việc này là hợp tác và hỗ trợ các Đoàn sân khấu nghệ thuật địa phương  được lựa chọn nhằm xây dựng các kịch bản sân khấu mang thông điệp phòng chống mua bán người có sự tham gia của người dân cũng như tổ chức triển khai các các buổi biểu diễn nghệ thuật tại địa bàn dự án.

Các mục tiêu cụ thể gồm: 

 • thực hiện các chuyến khảo sát ban đầu tới các địa bàn dự án (5 tỉnh) để thu thập thông tin cụ thể về từng địa phương theo bộ câu hỏi sẽ được biên soạn và đồng ý bởi các bên liên quan; và viết báo cáo khảo sát bao gồm các phát hiện và khuyến nghị làm cơ sở để xây dựng hợp phần Sân khấu cộng đồng
 • làm việc với chuyên gia sân khấu cộng đồng đến từ Vương quốc Anh, nhóm dự án TMSV và các đối tác liên quan để cùng thiết kế và tham gia hai khóa tập huấn về sân khấu cộng đồng 
 • hỗ trợ các đoàn sân khấu nghệ thuật địa phương trong việc xây dựng kịch bản cho các buổi biểu diễn sân khấu có sự tham gia của cộng đồng về chủ đề phòng chống mua bán người 
 • hỗ trợ việc triển khai các buổi biểu diễn sân khấu có sự tham gia cộng đồng về chủ đề phòng chống mua bán người tại địa bàn dự án
 • đảm bảo chất lượng của các buổi biểu diễn; tiến hành đánh giá và tổng hợp kết quả của từng buổi biểu diễn để chia sẻ với Dự án TMSV 
 • đánh giá toàn bộ quá trình và chuẩn bị một báo cáo về bài học kinh nghiệp và thực hành tốt nhất đúc kết được từ quá trình thực hiện.

Yêu cầu chi tiết cho từng mục tiêu được nêu rõ trong tệp Thông báo mời nộp Hồ sơ (RFP) – đường dẫn tải xuống được cung cấp ở bên dưới. 

Hồ sơ ứng tuyển sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • có kiến thức về các hình thức sân khấu bản địa của một số vùng tại Việt Nam và quy trình tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu cộng đồng
 • có kinh nghiệm làm việc trong lập kế hoạch và thực hiện các dự án/hoạt động sân khấu cộng đồng với các thông điệp phát triển
 • có năng lực phối hợp với các bên liên quan bao gồm các đối tác dự án và chính quyền địa phương
 • có đủ năng lực và nguồn lực để triển khai và quản lý chất lượng hoạt động tại năm tỉnh Dự án và đạt được chỉ tiêu về số lượng khán giả
 • có khả năng đánh giá và chuẩn bị báo cáo tóm tắt các bài học kinh nghiệm và thực hành tốt nhất khi thực hiện hoạt động sân khấu cộng đồng.

Chi tiết tại Điều 14 về Tiêu chí đánh giá trong Thông báo mời nộp Hồ sơ (RFP) – đường dẫn tải xuống được cung cấp ở bên dưới.

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển

Nộp hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • thư ngỏ bày tỏ năng lực phù hợp với công việc (tối đa hai trang) và lý lịch nhấn mạnh kinh nghiệm/bằng cấp như yêu cầu trong Điều 9 của Thông báo nộp hồ sơ này – đường dẫn tải xuống được cung cấp ở bên dưới.
 • cung cấp ví dụ về các dự án đã thực hiện bao gồm năng lực phối hợp với các đối tác và chính quyền địa phương (tối đa 2 trang).
 • đề xuất kế hoạch thực hiện (tối đa 5 trang) trong đó nói rõ cách sử dụng nguồn    lực, năng lực, phương pháp và dự trù kinh phí để thực hiện công việc này.

 Mọi thắc mắc vui lòng gửi email về địa chỉ diep.nguyen@britishcouncil.org 

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ phuong.do@britishcouncil.org trước 17.00 ngày 30 tháng 9 năm 2019 (gia hạn đến 18 tháng 10 năm 2019)  

Thông báo mời nộp hồ sơ (RfP) – đường dẫn được cung cấp bên dưới

Phụ lục 1 – Điều khoản hợp đồng (tham khảo để biết thêm thông tin) 
 – đường dẫn được cung cấp bên dưới

Phụ lục 2 – Hồ sơ ứng viên (tham khảo để biết thêm thông tin)
– đường dẫn được cung cấp bên dưới