Chương trình biểu diễn trong khuôn khổ FAMLAB Open Session: Chém Gió Expanded, 2019 ©

British Council

Bối cảnh 

Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam là một dự án do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS) phối hợp thực hiện. Dự án hướng tới nâng cao năng lực, xây dựng mạng lưới và hỗ trợ pháp lý, chính sách cho các không gian văn hóa và sáng tạo của Việt Nam, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của mạng lưới các không gian văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam. Thông qua việc này, dự án mong muốn tiếp tục hỗ trợ các nghệ sĩ độc lập và những người hoạt động sáng tạo, nuôi dưỡng quyền tự do biểu đạt và sáng tạo nghệ thuật, đồng thời mang đến một đời sống văn hóa đa dạng cho người Việt Nam.

Dự án hiện đang hợp tác chặt chẽ với sáu không gian văn hóa và sáng tạo chủ chốt là Gặp gỡ mùa thu, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), Hanoi Grapevine, Heritage Space, Sàn Art và Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên. Thông qua hoạt động của sáu không văn hóa và sáng tạo chủ chốt này, chúng tôi kì vọng tác động của dự án sẽ được truyền tải tới toàn bộ mạng lưới các không gian văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam cũng như toàn xã hội. Hội đồng Anh, VICAS và sáu không gian văn hóa và sáng tạo chính hiện đang lên kế hoạch tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa và nghệ thuật trực tuyến hoặc trực tiếp từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021. Các sự kiện này sẽ diễn ra trong khuôn khổ chương trình 'The Title Is A Work In Progress' và sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Mục tiêu của chương trình này bao gồm hai phần:

  • Tạo cơ hội cho các không gian văn hóa và sáng tạo từ các vùng miền kết nối với nhau và hợp tác với các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong việc thiết kế và tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Đây sẽ là cơ hội thúc đẩy xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực cho các không gian văn hóa sáng tạo trên khắp Việt Nam, đặc biệt là các không gian mới và đang phát triển hay những không gian không nằm trong các thành phố lớn;
  • Mang đến cho công chúng những sự kiện văn hóa nghệ thuật đa dạng, chất lượng cao, đặc biệt là nhóm ít có cơ hội tiếp cận với văn hóa, nghệ thuật sáng tạo và góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của người Việt Nam. 

Chương trình ‘The Title Is A Work In Progress’ là gì?

Chúng tôi mời các đơn vị từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam gửi hồ sơ tham dự chương trình ‘The Title Is A Work In Progress', chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật diễn ra từ ngày 5–21 tháng 3 năm 2021. Đây có thể là các sự kiện văn hóa nghệ thuật đa dạng như triển lãm nghệ thuật thị giác hay đa phương tiện, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, hội nghị bàn tròn, tọa đàm, hội thảo, nghệ thuật đường phố, giới thiệu sách, trình bày nghiên cứu, trình diễn tương tác, v.v. Các sự kiện này có thể được tổ chức dưới hình thức trực tuyến (online) hoặc trực tiếp (face-to-face). Nhóm tổ chức các sự kiện này sẽ họp lại sau đó đặt tên chính thức cho chương trình.  

Ai có thể nộp hồ sơ?

  • Bất kỳ không gian văn hóa và sáng tạo nào ở bất kỳ khu vực nào tại Việt Nam đều có thể nộp hồ sơ dưới tư cách một tổ chức.
  • Bất kỳ nghệ sĩ, cá nhân thực hành sáng tạo, nhà quản lý nghệ thuật đang điều hành hoặc cộng tác với không gian văn hóa và sáng tạo tại Việt Nam đều có thể nộp hồ sơ với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho một nhóm hoặc tập thể.

Có bao nhiêu hồ sơ sẽ được lựa chọn?

Tối đa 12 hồ sơ

Các hồ sơ sẽ được lựa chọn như thế nào

Hội đồng Anh, VICAS và sáu không gian văn hóa sáng tạo chủ chốt bao gồm Gặp gỡ mùa thu, DNES, Hanoi Grapevine, Heritage Space, Sàn Art và Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên sẽ cùng lựa chọn hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí Điểm 
1. Chương trình có sự tham gia và hỗ trợ của các nghệ sỹ, các cá nhân thực hành nghệ thuật  20%
2. Chương trình hướng đến sự tham gia của nhiều nhóm khán giả đa dạng 20%
3. Nội dung chất lượng chương trình cao và đáp ứng nhu cầu của nhóm khán giả mà mình đang hướng tới  20%
4. Chương trình có tính khả thi và có bằng chứng năng lực thích hợp để tổ chức sự kiện (ví dụ thể hiện qua hồ sơ của những Không gian văn hóa sáng tạo hay những người viết đề xuất) 20%
5. Ngân sách của chương trình được phân bổ rõ ràng và hợp lý 20%
Tổng điểm  100%

Chúng tôi khuyến khích các hồ sơ từ các không gian văn hóa sáng tạo, các nhà tổ chức trẻ hoặc những cá nhân làm việc với các nhóm khán giả ở ngoài khu vực đô thị lớn. Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để đảm bảo tính đa dạng của các sự kiện, vị trí địa lý và cũng như các lĩnh vực nghệ thuật. Hồ sơ từ các nữ nghệ sỹ, nhà thực hành sáng tạo hay nhà tổ chức nữ sẽ cũng được khuyến khích.  

Mỗi hồ sơ thành công sẽ nhận được những gì?

1. Ngân sách tối đa cho mỗi sự kiện là EUR 1,000 tương đương xấp xỉ VND 27,000,000 bao gồm các loại thuế áp dụng (như thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT). Ngân sách có thể sử dụng để chi trả các mục sau:

- Thời gian và công sức của các nghệ sỹ và các nhà thực hành sáng tạo;

- Địa điểm tổ chức chương trình – chúng tôi sẽ yêu cầu hóa đơn tài chính từ đơn vị cho thuê địa điểm;

- Thiết bị, bao gồm các chi phí phần mềm (ví dụ như phí duy trì tài khoản Zoom) nếu sự kiện tổ chức trực tuyến;

- Các chi phí liên quan đến thiết kế, truyền thông, in ấn 

- Chi phí ăn uống;

- Hay các chi phí khác liên quan khác.

Lưu ý: Hội đồng Anh sẽ yêu cầu cung cấp các chứng từ liên quan đến việc chi tiêu này theo các quy định tài chính của Việt Nam. 

2. Tư vấn về quản lý, tổ chức sự kiện từ sáu Không gian văn hóa sáng tạo chủ chốt trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện 

3. Hỗ trợ truyền thông từ Hội đồng Anh, Hanoi Grapevine và Mạng lưới Không gian Văn hóa Sáng tao Việt Nam 

Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt cho các đơn vị/cá nhân được lựa chọn. 

Chúng tôi mong đợi gì từ các không gian văn hóa và sáng tạo với các đề xuất thành công?

- Tổ chức các sự kiện từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 3 năm 2021 theo như đề xuất, với thời gian chính xác sẽ được thảo luận và thống nhất giữa tất cả các ứng viên thành công để hạn chế trùng lặp

- Phối hợp truyền thông sự kiện với Hội đồng Anh và Hanoi Grapevine để đảm bảo rằng tất cả các sự kiện sẽ diễn ra đều nằm trong khuôn khổ chương trình ‘The Title Is A Work In Progress’ – tên gọi chính thức của chương trình sẽ được thảo luận và thống nhất giữa tất cả các ứng viên thành công

- Nộp báo cáo ngắn gọn sau khi sự kiện diễn ra (bao gồm ảnh, video, bài thuyết trình, v.v.) và báo cáo tài chính theo mẫu do Hội đồng Anh cung cấp.

Làm thế nào để nộp hồ sơ: 

Bước 1: Tải xuống và điền thông tin vào mẫu đơn bên dưới (chỉ có bằng tiếng Việt)

Bước 2: Gửi đơn đăng ký với điền đầy đủ thông tin đến hòm thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 29 tháng 11 năm 2020. Lưu ý rằng bất kỳ tệp nào lớn hơn 10MB phải được gửi dưới dạng liên kết internet.

Các câu hỏi thắc mắc có thể gửi đến địa chỉ email trên trước ngày 15 tháng 11 năm 2020.