Một phần cuốn sách Vẽ Về Hát Bội ©

Vẽ Về Hát Bội Facebook

Hội đồng Anh đang tìm kiếm những đề xuất từ các nghệ sĩ và người biểu diễn có thâm niên về sân khấu cải lương, cũng như các tổ chức văn hóa nghệ thuật có liên quan đến loại hình nghệ thuật này nhằm thực hiện những dự án truyền dạy cải lương cho trẻ em và thanh thiếu niên. Mục tiêu chính của quỹ tài trợ nhằm phát huy việc truyền dạy, học tập, hiểu biết và chia sẻ về loại hình sân khấu này, góp phần gìn giữ và đóng góp vào đời sống văn hóa xã hội. Quỹ hỗ trợ này thuộc hợp phần Di sản Văn hóa cộng đồng trong khuôn khổ Heritage of Future Past hay Di sản Kết nối, một dự án về Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều tại Việt Nam.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Từ tháng Mười Hai 2018 đến tháng Sáu 2019

Bối cảnh

Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều là một dự án kéo dài hai năm, đang được triển khai thử nghiệm tại Colombia, Kenya và Việt Nam nhằm khai thác tiềm lực của các loại hình di sản văn hóa đến sư phát triển mang lại lợi ích cho toàn xã hội. 

Di sản văn hóa trong bối cảnh này bao hàm nhiều lĩnh vực, từ những công trình xây dựng đến văn hóa truyền thống như âm nhạc và ngôn ngữ. Phát trển đồng đều nghĩa là làm việc cùng với tất cả những tầng lớp trong xã hội để hòa giải sự phân chia giữa tăng trưởng kinh tế, và đói nghèo và bất bình đẳng đang ngày một gia tăng.

Chúng tôi tin tưởng rằng khi mọi người cùng tham gia, học hỏi, tôn vinh và phát huy di sản văn hóa của mình sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Cách làm việc theo hướng toàn diện này sẽ thu hút các cá nhân ở mọi tầng lớp và tác động tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế và phát triển phúc lợi xã hội. Di sản được khai thác theo hướng này sẽ là một nguồn lực bền vững; là một cách thức để lồng ghép sự tăng trưởng vào xã hội cũng như tôn vinh các giá trị truyền thống trong thế giới đang phát triển ngày nay.

Thông tin chi tiết về các nghiên cứu và các hướng tiếp cận ở các khu vực khác nhau cũng như các chương trình đa quốc gia, vui lòng tham khảo tại https://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-heritage

Tại Việt Nam, dự án này sẽ làm việc với di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần có liên kết chặt chẽ với nhau: Hoạt động văn hóa cộng đồng, và Lab Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB – Film, Archive and Music Lab). Khởi động vào tháng 4 năm 2018, dự án nhằm kiến tạo các cơ hội mới để những cộng đồng trên khắp cả nước có thể đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa của họ, cũng như hưởng lợi từ chính quá trình đó.

Các hoạt động của dự án bao gồm nghiên cứu, thu thập tài liệu, bảo tồn, tập huấn và nâng cao năng lực, vận động chính sách (bao gồm đối thoại chính sách và cộng đồng), cũng như các thử nghiệm sáng tạo nhằm phát huy các di sản văn hóa này trong thực tiễn đương đại.

Lý do cần truyền dạy nghệ thuật sân khấu cải lương cho trẻ em và thanh thiếu niên

Trong suốt giai đoạn nghiên cứu và phát triển Dự án Di sản Kết nối, nhóm nghiên cứu và tham vấn cộng đồng đã phát hiện nhu cầu chung của các cộng đồng là bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc và phim của họ. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sân khấu cải lương là một trong những loại hình di sản âm nhạc quan trọng, tuy nhiên cũng đang phải đối mặt với những thách thức như các loại hình nghệ thuật truyền thống khác tại Việt Nam. Những thách thức này bao gồm:

  • các không gian biểu diễn truyền thống dần bị thu hẹp
  • hoạt động đào tạo và truyền dạy thực hành di sản còn gặp nhiều khó khăn
  • các giá trị di sản không mang lại sinh kế
  • những dự án phát triển thiếu vắng sự tham gia của cộng đồng; và
  • chính sách trợ cấp và khuyến khích gìn giữ di sản văn hóa còn trì trệ và không thống nhất.

Hoạt động truyền dạy và học về nghệ thuật sân khấu cải lương đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn cải lương nhằm củng cố đời sống văn hóa ngày nay cũng như đem lại lợi ích cho cộng đồng thực hành và khán giả trung thành với loại hình nghệ thuật này. Việc truyền dạy các kỹ năng và kiến thức sân khấu cải lương cho lớp trẻ sẽ nuôi dưỡng thế hệ tài năng tiếp theo, góp phần tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể thưởng thức và thấm nhuần những giá trị của loại hình nghệ thuật này như một phần của di sản và bản sắc văn hóa. 

Về quỹ tài trợ

Hội đồng Anh đề xuất 200 triệu đồng (xấp xỉ 6,500 bảng Anh) nhằm hỗ trợ tài chính cho công tác truyền dạy và học tập cải lương cho trẻ em và thanh thiếu niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ đề xuất nên được khởi xướng bởi các nghệ sĩ, những người biểu diễn và các tổ chức văn hóa nghệ thuật có liên quan đến loại hình sân khấu cải lương.  

Kinh phí hỗ trợ sẽ từ 50 triệu đến 100 triệu đồng cho mỗi đề xuất. 

Yêu cầu với hồ sơ đề xuất

Mỗi hồ sơ đề xuất sẽ bao gồm:

  • mô tả dự án sử dụng mẫu trong Phụ đính 1
  • dự trù ngân sách sử dụng mẫu trong Phụ đính 2
  • danh mục và sơ yếu lý lịch của nghệ sĩ, người biểu diễn sẽ tham gia vào dự án. Chúng tôi cũng khuyến khích gửi kèm các bản ghi âm, ghi hình cũng như hình ảnh trong hồ sơ. 

Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét dựa theo tiêu chí đánh giá được nêu tại Phụ đính 3. 

Cách thức nộp hồ sơ

Vui lòng gửi hồ sơ về hòm thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 15 tháng Mười Một 2018. Lưu ý gửi hồ sơ dưới dạng đường link nếu dung lượng hồ sơ lớn hơn 10 MB.

Hồ sơ được lựa chọn sẽ được thông báo trước ngày 1 tháng Mười Hai 2018. 

Các hồ sơ tiềm năng có thể sẽ được mời phỏng vấn trong khoảng thời gian từ 15 tháng Mười Một tới 1 tháng Mười Hai.

Câu hỏi, thắc mắc

Các câu hỏi hay thắc mắc có thể gửi tới phuongthao.nguyen@britishcouncil.org.vn ghi rõ tiêu đề CAILUONG3 trước 25 tháng Mười 2018.