©

British Council

Tổng quan

Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) là một dự án kéo dài ba năm do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (ViCAS) thực hiện từ năm 2018 đến 2021.

Dự án đề xuất một chuỗi các hoạt động tập trung vào phát triển một mạng lưới các không gian văn hóa nghệ thuật và sáng tạo đang đóng vai trò tích cực trong việc kết nối với những nghệ sỹ, người thực hành nghệ thuật và sáng tạo với khán giả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo. Văn hóa là một nhân tố quan trọng tác động đến sự phát triển bền vững, là một con đường để kết nối với cộng đồng trong việc định hướng tương lai và góp phần cho một xã hội cởi mở, đồng đều và ổn định. Các cách tiếp cận theo hướng văn hóa và nghệ thuật có thể trao quyền cho các nhóm đối tượng khác nhau để tham giao vào những trao đổi đa văn hóa, cùng đưa ra những giải pháp sáng tạo phục vụ cho số đông, và nâng cao năng lực cho các bên liên quan. Văn hóa cũng cung cấp công cụ và không gian cho những biểu đạt có tính sáng tạo và đưa đến tiếng nói cho các cá nhân để tăng sự hiểu biết, sự đồng cảm, và khuyến khích những thay đổi tích cực. Thông tin chi tiết vế dự án có thể tham khảo tại đây.

Hội đồng Anh tại Việt Nam đang tìm kiếm một chuyên gia hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp, đối chiếu các nguồn dữ liệu thứ cấp, và tổng hợp tất cả vào một báo cáo tổng thể dựa theo quy trình giám sát và đánh giá. Quy trình giám sát và đánh giá bao gồm các tiêu chí của chương trình, kết quả, chỉ số và các nguồn tài liệu được phát triển và ứng dụng dựa trên đề xuất của ứng viên.

Phạm vi và mục tiêu: những hạng mục yêu cầu chính

Mục tiêu chung của công việc là để hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá cho Dự án KGVHST của Hội đồng Anh. Dự kiến công việc sẽ được hoàn thành trong khoảng 50 ngày làm việc. 

Các mục tiêu cụ thể gồm: 

 • Xây dựng bảng khảo sát năm và thu thập dữ liệu từ những đơn vị tham gia dự án nhằm tổng hợp báo cáo về các kết quả chương trình như được nêu trong quy trình giám sát và đánh giá. Sẽ gồm có ba khảo sát năm: i) Tháng Tư 2019; ii) Tháng Tư 2020; và iii) Tháng Tư 2021.  
 • Xem xét các biểu mẫu thu thập dữ liệu cho việc giám sát và đảm bảo những biểu mẫu này phù hợp với mục đích chương trình. 
 • Phát triển cơ sở dữ liệu thuận tiện cho việc cập nhật liên tục trong suốt quá trình thực hiện, cũng như cho phép báo cáo bằng văn bản dựa theo các chỉ số giám sát thực hiện, như được nêu chi tiết trong quy trình giám sát và đánh giá. 
 • Thiết kế và triển khai các buổi phỏng vấn chuyên sâu với các quan chức chính phủ, quản lý và những nhà làm chính sách có tham gia vào các hoạt động chính của dự án.
 • Báo cáo kết quả tìm ra dựa trên cơ sở dữ liệu từ các cuộc khảo sát, các hoạt động giám sát và phỏng vấn chuyên sâu, hoạt động giám sát và đánh giá được thực hiện dưới sự giám sát của chuyên gia, ứng dụng các phương pháp và cho từng đối tượng khác nhau. Bảng kế hoạch chính thức cần phải thống nhất với đội ngũ thực hiện dự án.

Yêu cầu chi tiết cho từng mục tiêu được nêu rõ trong tệp Thông báo mời nộp Hồ sơ (RFP) – đường dẫn tải xuống được cung cấp ở bên dưới. 

Hồ sơ ứng tuyển sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • kinh nghiệm chuyên sâu về thiết kế và triển khai các công cụ đánh giá chất lượng cao, quy trình tổng hợp thông tin và phân tích
 • có khả năng thiết kế và thực hiện loạt các phương pháp đánh giá, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa
 • có khả năng làm việc chặt chẽ với nhóm triển khai dự án
 • hiểu biết về chương trình và hoạt động của Hội đồng Anh
 • có khả năng giao tiếp gồm cả kỹ năng nói và viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt 
 • có kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa và phát triển là một lợi thế. 

Chi tiết tại Điều 14 về Tiêu chí đánh giá trong Phụ đính 1 Thông báo mời nộp Hồ sơ (RFP) – đường dẫn tải xuống được cung cấp ở bên dưới.

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển

Ứng viên quan tâm có thể:

1. Yêu cầu bản mềm của Quy trình giám sát và đánh giá (M&E) bằng cách gửi email với tiêu đề CHV M&E đến địa chỉ phuongthao.nguyen@britishcouncil.org.vn 

2. Nộp hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 • Thư ngỏ bày tỏ năng lực của bản thân phù hợp với công việc (một trang).
 • Lý lịch nhấn mạnh kinh nghiệm/bằng cấp như yêu cầu trong Điều 9 của Thông báo nộp hồ sơ này – đường dẫn tải xuống được cung cấp ở bên dưới.
 • Đề xuất kế hoạch thực hiện và dự trù kinh phí (bao gồm các loại thuế hiện hành) cho 50 ngày làm việc trong khoảng tháng Ba 2019 và tháng Sáu 2021.

Mọi thắc mắc vui lòng gửi email về địa chỉ phuongthao.nguyen@britishcouncil.org.vn với tiêu đề CHV M&E trước ngày 25 tháng Hai 2019. 

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn trước cuối ngày 31 tháng Ba 2019.  

Tham khảo Phụ đính 2 Hợp đồng cung cấp dịch vụ Chuyên nghiệp hoặc Tư vấn (mẫu đơn giản) để biết thêm thông tin.