©

Hình ảnh được sử dụng theo giấy phép và chỉnh sửa từ bản gốc.

Hội đồng Anh mời nộp hồ sơ ý tưởng phát triển và quản trị trang fanpage Facebook với mục tiêu chính là để truyền thông. Để nộp hồ sơ vui lòng hoàn thiện mẫu hồ sơ dưới đây và gửi về vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 17.09.2021.

Dưới đây là những thông tin cần thiết để các bên quan tâm chuẩn bị hồ sơ.

Mục đích của mạng xã hội Facebook này là gì?

 • Giới thiệu thông tin chung cũng như cập nhật tin tức về dự án
 • Chia sẻ đều đặn những thông tin hữu ích (cho người quan tâm đến di cư an toàn và phòng chống nạn buôn người)
 • Chia sẻ thông tin về các khóa học trực tuyến (cho người làm việc trong lĩnh vực di cư an toàn và phòng chống nạn buôn người) nhằm thu hút lượng học viên đông đảo
 • Chia sẻ thông tin và đăng tải các chương trinh podcast cũng như các tư liệu từ website của dự án
 • Chia sẻ các nguồn tư liệu từ trang Youtube (của Hội đồng Anh) và trang Flickr (của Hội đồng Anh) là các kênh truyền thông bổ trợ của dự án
 • Tạo mạng lưới đông đảo những người theo dõi trang (followers), đặc biệt đảm bảo thu hút được những đối tượng trọng tâm của dự án: những người làm việc trong lĩnh vực di cư an toàn và phòng chống buôn bán người, những người làm việc cho các tổ chức đoàn thể quần chúng tại 5 địa phương trọng điểm, những người có nguy cơ cao trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. 

Cách thức thực hiện để đạt được các mục tiêu trên?

 • Xếp lịch cập nhật thông tin và nội dung thường xuyên để đảm bảo có tương tác liên tục hàng ngày
 • Sáng tạo content (hình ảnh, graphic, clip…) từ những nguồn tư liệu và thông tin sẵn có để có sức thu hút và ngôn ngữ phù hợp
 • Liên hệ chặt chẽ với cán bộ và tư vấn của dự án để có thể trả lời những thắc mắc, câu hỏi của người quan tâm đến các vấn đề của dự án
 • Chủ động tổ chức những hoạt động tương tác như minigame, livestream với các nội dung phù hơp và sáng tạo để tăng tương tác
 • Tham khảo các nguồn thông tin khác nhau liên quan đến nạn buôn bán người và di cư an toàn
 • Đảm bảo sử dụng đúng yêu cầu về branding của dự án và Hội đồng Anh.

Cách thức phối hợp làm việc ra sao?

Đối tác sẽ được lựa chọn nhận tài trợ của Hội đồng Anh dựa trên hồ sơ ứng viên trong đó có đề xuất cụ thể về các nội dung, thời điểm, tiến độ và thời gian thực hiện, cùng ngân sách thực hiện, đồng thời lên các mẫu nội dung (content) và hoạt động điển hình có thể mang lại hiệu quả truyền thông cho dự án. Hội đồng Anh sẽ thỏa thuận, phê duyệt đề xuất cuối cùng và cung cấp ngân sách thực hiện. Bên nhận tài trợ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý trang fanpage, đồng thời phối hợp cùng Hội đồng Anh để cập nhật những nội dung cần thiết theo yêu cầu của dự án.

Thời gian thực hiện?

 • Giai đoạn thí điểm trong một năm từ tháng 10/2021 – tháng 10/2022. Sau giai đoạn thí điểm sẽ đánh giá và tiếp tục trong các năm tiếp theo của dự án. 
 • Các mốc thời điểm chính:  
Cột mốc Thời gian dự kiến
Hội đồng Anh thông báo mời nộp hồ sơ 27.08.2021
Hạn nộp hồ sơ 17.09.2021
Ký thỏa thuận tài trợ với đối tác  24.09.2021
Xây dựng và quản lý trang 01.10.2021 – 01.10.2022
Tổng kết năm thứ nhất và kế hoạch năm sau 01.10.2022

 Tiêu chí lựa chọn? 

Tiêu chí Điểm
Ý tưởng và nội dung đề xuất thực hiện mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với đối tượng là người trẻ tuổi 30%
Kế hoạch thực hiện rõ ràng, có tính khả thi cao 20%
Năng lực đội ngũ tham gia thực hiện phù hợp, có triển vọng 20%
Chiến lược truyền thông rõ ràng, phù hợp 20%
Ngân sách phù hợp, khả thi, cạnh tranh 10%
Tổng 100%

Tổng ngân sách thực hiện:  

Tối đa 5,000 bảng Anh (tương đương khoảng VND150,000,000) cho chương trình thực hiện kéo dài một năm, bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng hiện hành. Xin lưu ý Hội đồng Anh áp dụng hướng dẫn về chi phí địa phương của UN/EU trong các dự án phát triển tại Việt Nam tham khảo tại đây.  

Cách thức nộp hồ sơ?  

Xin vui lòng tải mẫu đề xuất dưới đây, điền đầy đủ thông tin và gửi tới địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 17.09.2021. 

Cần thêm thông tin? 

Vui lòng gửi thư về địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 10.09.2021.