Các cán bộ Đoàn sẽ là các thành viên tham dự Chương trình Tập huấn nâng cao năng lực của dự án Từ Hậu trường tới Tương lai   ©

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội

Từ Hậu trường tới Tương lai là một dự án đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc phòng chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn tại Việt Nam. Dự án do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ, và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai cùng Thành đoàn Hải Phòng và Tỉnh đoàn các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2024. Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập link sau

Chương trình Tập huấn nâng cao năng lực là một hợp phần quan trọng của dự án, nhằm trang bị cho các cán bộ Đoàn những kiến thức và kỹ năng cần thiết, hữu ích, làm nền tảng cho các Tỉnh và Thành Đoàn xây dựng kế hoạch vận động và truyền thông góp phần phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn tại các địa phương trọng điểm của dự án.

Kế hoạch dự kiến của chương trình Tập huấn nâng cao năng lực này như sau: 

Thời gian Địa điểm Hình thức Thành phần tham dự
T4/2022
(dự kiến 13-14-15.04)
Quảng Ninh hoặc Hải Phòng Tập trung trực tiếp Tập huấn viên (x3 tối đa), các cán bộ Đoàn các tỉnh thành trọng điểm (x25)
T5/2022
(dự kiến 25-26-27/05)
Nghệ An hoặc Hà Tĩnh hoặc Quảng Bình Tập trung trực tiếp Tập huấn viên (x3 tối đa), các cán bộ Đoàn các tỉnh thành trọng điểm (x25)

Hội đồng Anh trân trọng mời các chuyên gia phát triển chương trình và tập huấn viên trong các lĩnh vực liên quan như phòng chống nạn mua bán người, hỗ trợ di cư an toàn, truyền thông, vận động xã hội, các cách tiếp cận sử dụng phương thức văn hóa, nghệ thuật, và sáng tạo nhằm đạt mục tiêu xã hội, v.v. tham gia đề xuất ý tưởng và ứng tuyển cho chương trình Tập huấn năng cao năng lực năm thứ nhất của dự án với nội dung như sau.

Yêu cầu công việc

Chúng tôi tìm kiếm chuyên gia để phát triển chương trình và trực tiếp tập huấn cho các nội dung như sau đây. 

Xin lưu ý: 

(i) Một hoặc một nhóm chuyên gia có thể ứng cử cho một hay nhiều nội dung công việc theo ngày, hoặc theo chủ đề khác nhau, trong đó nội dung ít nhất là bao gồm trọn vẹn một ngày, nên khi hoàn thiện hồ sơ ứng tuyển vui lòng nêu rõ. Ví dụ: Một hoặc một nhóm chuyên gia có thể ứng tuyển cho nội dung (1g), (1h)(2c), (2d),(2e), tổng 3 ngày tập huấn.

(ii) Nội dung tập huấn dự kiến dưới đây đã được tham vấn với các đối tác và đối tượng tham gia chương trình tập huấn để đảm bảo sự phù hợp và nhu cầu của đối tượng. Nếu các chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia ứng tuyển có đề xuất cải tiến nội dung xin vui lòng nêu rõ trong hồ sơ ứng tuyển. 

1. Vận động sự tham gia của các bên vì mục tiêu xã hội, cụ thể là trong lĩnh vực phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn. 

Nội dung chương trình cần được phát triển và tiến hành tập huấn theo thời lượng từng ngày như sau: 

(1a) Hiểu biết về tình hình, thực trạng mua bán người, di cư không an toàn, và nô lệ thời hiện đại trên thế giới, tại Việt Nam, và tại các địa bàn trọng điểm ở địa phương mình (Ngày 1 – tối đa 2 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập); 

(1b) Hiểu biết về cách thức tiếp cận lấy nạn nhân làm trọng tâm trong các nỗ lực phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn (Ngày 1 – tối đa 2 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(1c) Hiểu biết về mạng lưới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp tại địa phương có vai trò, trách nhiệm và năng lực cũng như tiềm năng hỗ trợ phòng, chống mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn (Ngày 1 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(1d) Lập kế hoạch hành động vận động sự tham gia của các bên vì mục tiêu xã hội, có thể áp dụng hiệu quả trong lĩnh vực phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn (Ngày 2 – tối đa 3 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(1e) Thảo luận và thực hành các kỹ năng vận động tài trợ cho các hoạt động cộng đồng, bao gồm kỹ năng lập hồ sơ, lên kế hoạch tiếp cận và triển khai tiếp cận, vận động nhà tài trợ tiềm năng (Ngày 2 – tối đa 2 tiếng, bao gồm cả phần thảo luận và thực hành/bài tập);

(1f) Triển khai, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động vận động sự tham gia của các bên vì mục tiêu xã hội, áp dụng trong lĩnh vực phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn (Ngày 2 – tối đa 3 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(1g) Kỹ năng sử dụng các hình thức nghệ thuật, văn hóa, và sáng tạo trong việc vận động sự tham gia của các bên vì mục tiêu xã hội (Ngày 3 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(1h) Một số kỹ năng mềm cần thiết cho việc vận động sự tham gia của các bên vì mục tiêu xã hội (Ngày 3 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập).

Để hoàn thiện chương trình tập huấn này, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia đảm nhận công việc sẽ phối hợp với ban dự án để phát triển một mẫu ‘bài tập lớn’ để các học viên sử dụng xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động vận động sự tham gia của các bên vào các hoạt động vì mục tiêu xã hội trong phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn. Sau tập huấn, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia đảm nhận công việc sẽ chỉnh sửa, biên soạn lại nội dung tập huấn sau khi chương trình tập huấn diễn ra sao cho nội dung phù hợp để chuyển thể thành khóa học online dành cho đông đảo các đối tượng là cán bộ Đoàn hoặc cán bộ các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện công tác xã hội. 

2. Truyền thông sử dụng nghệ thuật, văn hóa, và sáng tạo nhằm vận động mọi thành phần xã hội chung tay phòng, chống nạn mua bán người và hỗ trợ di cư an toàn. 

Nội dung chương trình cần được phát triển và tiến hành tập huấn theo thời lượng từng ngày như sau: 

(2a) Tìm hiểu và phân tích về các chiến dịch truyền thông có hiệu quả, đặc biệt là truyền thông vì mục đích xã hội (Ngày 1 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(2b) Tìm hiểu và phân tích về các hình thức, phương pháp tiếp cận sử dụng nghệ thuật, văn hóa, và sáng tạo trong truyền thông, đặc biệt trong truyền thông vì mục đích xã hội (Ngày 1 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(2c) Kỹ năng làm truyền thông: Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch một chiến dịch truyền thông – mục tiêu, kết quả mong đợi, kế hoạch hoạt động, nhân sự, ngân sách, thời gian, theo dõi, giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả (Ngày 2 – tối đa 8 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(2d) Chuỗi kỹ năng làm truyền thông trực tiếp (vd. tổ chức sự kiện, gây quỹ truyền thông, kỹ năng MC, truyền thông qua sân khấu diễn đàn,...) (Ngày 3 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

(2e) Chuỗi kỹ năng làm truyền thông trực tuyến (vd. chiến dịch truyền thông mạng xã hội, sản xuất podcast, talkshow truyền hình, viral video,...) (Ngày 3 – tối đa 4 tiếng, bao gồm cả phần lý thuyết/thông tin và thực hành/bài tập);

Để hoàn thiện chương trình tập huấn này, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia đảm nhận công việc sẽ phối hợp với ban dự án để phát triển một mẫu ‘bài tập lớn’ để các học viên sử dụng xây dựng dự thảo Kế hoạch Truyền thông sử dụng nghệ thuật, văn hóa, và sáng tạo vì mục tiêu xã hội. Sau tập huấn, chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia đảm nhận công việc cũng sẽ chỉnh sửa, biên soạn lại nội dung tập huấn sau khi chương trình tập huấn diễn ra sao cho nội dung phù hợp để chuyển thể thành khóa học online dành cho đông đảo các đối tượng là cán bộ Đoàn hoặc cán bộ các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện công tác xã hội.

Như vậy, mỗi nội dung tập huấn có ba kết quả đầu ra chính với ước tính số ngày làm việc tương ứng như sau

Kết quả Số ngày làm việc tương ứng
Kế hoạch và nội dung tập huấn cụ thể cho mỗi khóa, bao gồm các nội dung lý thuyết/thông tin và nội dung thực hành/bài tập tương ứng với thời gian tập huấn, và đóng góp vào mẫu ‘bài tập lớn’ cho đối tượng tham gia tập huấn. 3 – 6 ngày (cho chương trình tập huấn 3 ngày)
Tiến hành tập huấn Tối thiểu 1 ngày, tối đa 3 ngày
Nội dung tập huấn chuyển thể thành khóa học online 3 – 6 ngày (cho khóa học online bao gồm nội dung 3 ngày tâp huấn)
Tổng số ngày làm việc (tối đa) 15 ngày x 2 khóa = 30 ngày

Để tham khảo nội dung tập huấn và khóa học online tương tự của dự án, vui lòng truy cập trang thông tin https://hautruongtuonglai.vn/resources/ và https://hautruongtuonglai.vn/all-courses/ 

Ngân sách thực hiện

Hội đồng Anh sẽ chi trả phí tư vấn cho tổng số ngày làm việc và tất cả các chi phí phát sinh từ việc thực hiện công việc được hai bên thống nhất trước (như công tác phí, chi phí di chuyển dựa trên chứng từ thực chi) theo định mức của UN-EU cho các dự án phát triển tại Việt Nam. Tham khảo định mức tại đây.

Tiêu chí lựa chọn

Tiêu chí Đánh giá
Trình độ và kinh nghiệm chuyên môn của chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia ứng tuyển phù hợp với nội dung tập huấn 30%
Kết quả những công việc tương tự mà chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia từng đảm nhận 30%
Đề xuất cách thức làm việc và cải tiến nội dung xuất sắc 20%
Đề xuất ngân sách phù hợp 20%
Tổng 100%

Cách thức ứng tuyển

Để tham gia ứng tuyển, vui lòng sử dụng Mẫu hồ sơ ứng tuyển dưới đây và gửi về cho Ban Nghệ thuật và Công nghiệp Sáng tạo, Hội đồng Anh theo địa chỉ thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 27.02.2022.

Nếu có câu hỏi hay thắc mắc, vui lòng liên hệ vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 11.02.2022.

Các mốc thời gian quan trọng

 Dưới đây là các mốc thời gian dự kiến của chương trình. 

Mốc Thời gian
Mở lời mời ứng tuyển 21.01.2022
Hạn gửi câu hỏi, thắc mắc đến ban dự án 11.02.2022
Hạn gửi hồ sơ ứng tuyển 27.02.2022
Thời gian duyệt hồ sơ và liên hệ phỏng vấn (nếu áp dụng) 01.03.2022
Tập huấn khóa 1 Tháng 4 năm 2022 (dự kiến 13-14-15.04)
Tập huấn khóa 2 Tháng 5 năm 2022 (dự kiến 25-26-27.05)
Hoàn thiện nội dung khóa học thành ấn phẩm và khóa học online cho cả hai khóa Tháng 4-5-6 năm 2022
Kết thúc hợp đồng 30.06.2022