Một phần cuốn sách ‘Vẽ Về Hát Bội’  ©

Vẽ Về Hát Bội Facebook

Hội đồng Anh đang tìm kiếm một chuyên gia hoặc một nhóm nghiên cứu để thực hiện một nghiên cứu về cộng đồng nghệ sỹ và người biểu diễn cải lương tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Mục tiêu là thu thập những câu chuyện và kinh nghiệm của những cá nhân thực hành loại hình nghệ thuật này nhằm xây dựng lịch sử truyền miệng của ngành sâu khấu cải lương, từ đó có thể chia sẻ với các cá nhân thực hành nghệ thuật cũng như khán giả. Nghiên cứu này thuộc Hợp phần Hoạt động văn hóa cộng đồng trong khuôn khổ Dự án Di sản Kết nối, một dự án về Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều tại Việt Nam. 

Thông báo mời nộp hồ sơ này mở cho mọi công dân trên mọi quốc gia. Chúng tôi khuyến khích các hồ sơ từ các nhà nghiên cứu tại Việt Nam và Vương quốc Anh.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
Thời gian thực hiện: Từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019

Bối cảnh

Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều là một dự án kéo dài hai năm, đang được triển khai thử nghiệm tại Colombia, Kenya và Việt Nam nhằm khai thác tiềm lực của các loại hình di sản văn hóa đến sự phát triển mang lại lợi ích cho toàn xã hội. 

Di sản văn hóa trong bối cảnh này bao hàm nhiều lĩnh vực, từ những công trình xây dựng đến văn hóa truyền thống như âm nhạc và ngôn ngữ. Phát triển đồng đều nghĩa là làm việc cùng với tất cả những tầng lớp trong xã hội để hòa giải sự phân chia giữa tăng trưởng kinh tế, và đói nghèo và bất bình đẳng đang ngày một gia tăng.

Chúng tôi tin tưởng rằng khi mọi người cùng tham gia, học hỏi, đánh giá và phát huy di sản văn hóa của mình sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Cách làm việc theo hướng toàn diện này sẽ thu hút các cá nhân ở mọi tầng lớp và tác động tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế và phát triển phúc lợi xã hội. Di sản được khai thác theo hướng này sẽ là một nguồn lực bền vững; là một cách thức để lồng ghép sự tăng trưởng vào xã hội cũng như tôn vinh các giá trị truyền thống trong thế giới đang phát triển ngày nay.

Thông tin chi tiết về các nghiên cứu và các hướng tiếp cận ở các khu vực khác nhau cũng như các chương trình đa quốc gia, vui lòng tham khảo tại https://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-heritage

Tại Việt Nam, dự án này sẽ làm việc với di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần có liên kết chặt chẽ với nhau: Hoạt động văn hóa cộng đồng, và Lab Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB – Film, Archive and Music Lab). Khởi động vào tháng 4 năm 2018, dự án nhằm kiến tạo các cơ hội mới để những cộng đồng trên khắp cả nước có thể đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa của họ, cũng như hưởng lợi từ chính quá trình đó.

Các hoạt động của dự án bao gồm nghiên cứu, thu thập tài liệu, bảo tồn, tập huấn và nâng cao năng lực, vận động chính sách (bao gồm đối thoại chính sách và cộng đồng), cũng như các thử nghiệm sáng tạo nhằm phát huy các di sản văn hóa này trong thực tiễn đương đại.

Phạm vi công việc

 • Nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm cấu thành nên lịch sử truyền miệng của sân khấu cải lương, thông qua việc khảo sát, thu thập hiện vật lưu trữ, và phỏng vấn trực tiếp với những cá nhân quan trọng bao gồm cả những người do Hội đồng Anh giới thiệu.
 • Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành một chuỗi khảo sát bao gồm những cuộc phỏng vấn chuyên sâu, phỏng vấn nhóm với các thành viên thuộc cộng đồng sân khấu cải lương, cũng như trực tiếp xem những buổi diễn cải lương nhằm có những hình dung sơ bộ về lịch sử truyền miệng của sân khấu cải lương.
 • Nhóm nghiên cứu sẽ trình bày kết quả và những câu chuyện thu thập được thông qua một chuỗi các buổi nói chuyện với công chúng để khuyến khích các thành viên khác trong cộng đồng đóng góp vào việc xây dựng lịch sử truyền miệng của sân khấu cải lương.
 • Nhà nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu sẽ chia sẻ các thông tin bao gồm các kết quả của nghiên cứu cũng như các thông tin liên lạc với giám tuyển (Xem thêm Phạm vi công việc của giám tuyển tại đây) để lên kế hoạch và dàn dựng một triển lãm đa phương tiện về lịch sử truyền miệng của sân khấu cải lương. 
 • Nhà nghiên cứu hoặc nhóm nghiên cứu sẽ sản xuất ấn bản sách chuyên khảo lịch sử truyền miệng của sâu khấu cải lương. Hình thức cũng như yêu cầu chi tiết sẽ được thảo luận và bàn bạc sau. 

Hạng mục và thời gian

 • Phương pháp nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu: trước tháng 12 năm 2018
 • 15 - 30 cuộc phỏng vấn, 5 - 10 phỏng vấn nhóm, và tham dự 5 – 10 buổi diễn Cải lương: từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019
 • Chuỗi các buổi nói chuyện với công chúng: từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019
 • Báo cáo tổng kết: cuối tháng 5 năm 2019
 • Công bố báo cáo tại buổi ra mắt sự kiện (triển lãm): tháng 6 năm 2019, ngày sẽ xác nhận sau.

Yêu cầu tối thiểu

Yêu cầu đối với nhà nghiên cứu và/hoặc thành viên nhóm nghiêm cứu: 

 • có kiến thức về các hình thức âm nhạc truyền thống, sâu khấu, ca nhạc và múa cũng như các hình thức biểu diễn khác của Việt Nam hoặc Đông Nam Á
 • có kinh nghiệm sâu rộng về các nghiên cứu tương tự; kinh nghiệm về lịch sử truyền miệng của âm nhạc và nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn là một lợi thế
 • các báo cáo chuyên ngành trong lĩnh vực dân tộc học, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng học hay tương tự
 • bằng cấp chuyên môn cao trong lĩnh vực dân tộc học, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng học hoặc các lĩnh vực tương tự. 

Vui lòng xem thêm Phụ lục I Tiêu chí đánh giá để biết thêm thông tin. 

Thù lao

Thù lao sẽ được chi trả theo ngày hoặc tháng dựa trên kinh nghiệm và bằng cấp sử dụng UN/EU cost norms cho các dự án phát triển tại Việt Nam.

Mức thù lao sẽ được thảo luận và thống nhất với các ứng viên trong buổi phỏng vấn, dự kiến được thực hiện từ khoảng ngày 15 tháng 11 năm 2018 tới ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Toàn bộ chi phí liên quan (bao gồm di chuyển, ăn ở, các tài liệu nghiên cứu và chi phí cho các chương trình/sự kiện) sẽ được đài thọ. 

Ứng viên quan tâm 

Vui lòng gửi thư ứng tuyển (tối đa hai trang) trong đó ghi rõ bạn phù hợp như thế nào với yêu cầu bên trên và tiểu sử tới địa chỉ hòm thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn trước 15 tháng 11 năm 2018. Lưu ý gửi hồ sơ dưới dạng đường link nếu dung lượng lớn hơn 10 MB. 

Ứng viên được lựa chọn sẽ được thông báo trước 1 tháng 12 năm 2018. 

Các ứng viên tiềm năng có thể sẽ được mời phỏng vấn trong khoảng thời gian từ 15 tháng 11 tới 1 tháng 12 năm 2018.

Câu hỏi, thắc mắc

Các câu hỏi hay thắc mắc có thể gửi tới phuongthao.nguyen@britishcouncil.org.vn ghi rõ tiêu đề CAILUONG1 trước 25 tháng 10 năm 2018.