Chuẩn bị cho một buổi biểu diễn ©

Vẽ về Hát Bội Facebook 

Hội đồng Anh đang tìm kiếm một giám tuyển, người sẽ làm việc sát sao với cộng đồng nghệ sĩ và người biểu diễn cải lương nhằm lên kế hoạch dàn dựng chương trình triển lãm đa loại hình về lịch sử truyền miệng của sân khấu cải lương tại TP. Hồ Chí Minh. Mục tiêu của triển lãm là nhằm thu thập và chia sẻ đến các thành viên cộng đồng và khán giả của sân khấu cải lương những câu chuyện được kể lại về loại hình nghệ thuật này. Hoạt động triển lãm là một phần của hợp phần Di sản Văn hóa Cộng đồng thuộc Heritage of Future Past hay Di sản Kết nối, một dự án về Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều tại Việt Nam.

Thông báo mời nộp hồ sơ này mở cho mọi công dân trên mọi quốc gia. Chúng tôi khuyến khích các hồ sơ từ các giám tuyển tại Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam
Thời gian thực hiện: Từ tháng Mười Hai 2018 đến tháng Sáu 2019

Bối cảnh

Di sản Văn hóa cho sự phát triển đồng đều là dự án thí điểm được triển khai trong vòng hai năm, cùng các đối tác tại Colombia, Kenya, và Việt Nam, nhằm khai thác tiềm lực của các loại hình di sản văn hóa đến sự phát triển mang lại lợi ích cho toàn xã hội. 

Di sản văn hóa trong bối cảnh này bao hàm nhiều lĩnh vực, từ những công trình xây dựng đến văn hóa truyền thống như âm nhạc và ngôn ngữ. Phát trển đồng đều nghĩa là làm việc cùng với tất cả những tầng lớp trong xã hội để hòa giải sự phân chia giữa tăng trưởng kinh tế, và đói nghèo và bất bình đẳng đang ngày một gia tăng.

Chúng tôi tin tưởng rằng khi mọi người cùng tham gia, học hỏi, tôn vinh và phát huy di sản văn hóa của mình sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Cách làm việc theo hướng toàn diện này sẽ thu hút các cá nhân ở mọi tầng lớp và tác động tích cực đến sự tăng trưởng kinh tế và phát triển phúc lợi xã hội. Di sản được khai thác theo hướng này sẽ là một nguồn lực bền vững; là một cách thức để lồng ghép sự tăng trưởng vào xã hội cũng như tôn vinh các giá trị truyền thống trong thế giới đang phát triển ngày nay.

Thông tin chi tiết về các nghiên cứu và các hướng tiếp cận ở các khu vực khác nhau cũng như các chương trình đa quốc gia, vui lòng tham khảo tại www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-heritage.

Tại Việt Nam, dự án này sẽ làm việc với di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần có liên kết chặt chẽ: Hoạt động văn hóa cộng đồng, và Lab Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB – Film, Archive and Music Lab). Khởi động vào tháng 4 năm 2018, dự án nhằm kiến tạo các cơ hội mới để các cộng đồng trên khắp cả nước có thể đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa của họ, cũng như hưởng lợi từ chính quá trình đó.

Các hoạt động của dự án bao gồm nghiên cứu, thu thập tài liệu, bảo tồn, tập huấn và nâng cao năng lực, vận động chính sách (bao gồm đối thoại chính sách và cộng đồng), cũng như các thử nghiệm sáng tạo nhằm phát huy các di sản văn hóa này trong thực tiễn đương đại.

Phạm vi công việc

  • Giám tuyển sẽ làm việc với nhóm nghiên cứu (tham khảo phạm vi công việc của nhóm nghiên cứu tại đây) để sử dụng tư liệu và kết quả khảo sát thu được vào kế hoạch triển lãm. 
  • Giám tuyển sẽ liên hệ với các thành viên cộng đồng cải lương và/hoặc nghệ sĩ và những người thực hành sáng tạo nhằm thu thập hoặc tái dựng các hiện vật, chuyện kể, chất liệu ghi âm và ghi hình cho buổi triển lãm. Lưu ý một số tư liệu sẽ cần sự tham vấn của cộng đồng nghệ sĩ và người diễn loại hình Sân khấu cải lương trong việc tái tạo lại.  
  • Giám tuyển sẽ làm việc với đối tác cung cấp địa điểm triển lãm (do giám tuyển và Ban dự án Hội đồng Anh tuyển chọn) để lên kế hoạch và dàn dựng triển lãm. Cần đảm bảo rằng tất cả yếu tố chính cấu thành nên triển lãm sẽ do sự đóng góp và được quản lý bởi cộng đồng Sân khấu cải lương (chẳng hạn, triển lãm sẽ trở thành một phần vĩnh viễn của một cộng đồng, tổ chức, đoàn hội hiện hữu có liên quan mật thiết đến sân khấu cải lương). 

Hạng mục và thời gian

  • Phác thảo phương pháp thực hiện triển lãm và lên kế hoạch triển lãm: cuối tháng Một 2019
  • Tiến hành thực hiện triển lãm: giữa tháng Hai và tháng Tư 2019
  • Sắp đặt triển lãm: xuyên suốt tháng Năm và tháng Sáu 2019
  • Mở cửa và duy trì triển lãm: tháng Sáu 2019

Yêu cầu

  • Có chuyên môn về các loại hình âm nhạc, sân khấu, ca múa nhạc truyền thống, cũng như các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, và các loại hình nghệ thuật thính giác/thị giác ở Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á;
  • Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm làm giám tuyển cho các triển lãm đa loại hình tại Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á; và
  • Trình độ chuyên môn về giám tuyển nghệ thuật / văn hóa, dân tộc học, di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, bảo tàng học, hoặc các lĩnh vực tương tự.

Vui lòng xem thêm Phụ đính I Tiêu chí đánh giá để biết thêm thông tin.

Thù lao

Thù lao sẽ được chi trả theo ngày hoặc tháng dựa trên kinh nghiệm và bằng cấp được quy định tại UN/EU cost norms cho các dự án phát triển tại Việt Nam.

Mức thù lao sẽ được thảo luận và thống nhất với các ứng viên trong buổi phỏng vấn, dự kiến được thực hiện từ khoảng ngày 15 tháng 11 năm 2018 tới ngày 1 tháng 12 năm 2018.

Toàn bộ chi phí liên quan (bao gồm di chuyển, ăn ở, các tài liệu nghiên cứu và chi phí cho các chương trình/ sự kiện) sẽ được đài thọ. 

 Ứng viên quan tâm

Vui lòng gửi thư ứng tuyển (tối đa hai trang) trong đó ghi rõ bạn phù hợp như thế nào với yêu cầu bên trên và tiểu sử tới địa chỉ hòm thư điện tử vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 15 tháng Mười Một 2018 (Gia hạn – Hạn cuối nộp hồ sơ 30 tháng Mười Hai 2018).

Lưu ý gửi hồ sơ dưới dạng đường link nếu dung lượng hồ sơ lớn hơn 10 MB.

Câu hỏi, thắc mắc

Các câu hỏi hay thắc mắc có thể gửi tới phuongthao.nguyen@britishcouncil.org.vn ghi rõ tiêu đề CAILUONG2.