Cơ hội nhận tài trợ trao đổi nghệ thuật tại Vương quốc Anh và khu vực Đông Á: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Thông tin chung về chương trình

Kết nối thông qua văn hóa là một chương trình hỗ trợ tài chính được tài trợ bởi Hội đồng Anh tại Vương quốc Anh và Đông Á. Chương trình tại Trung Quốc đã và đang hỗ trợ các nghệ sĩ và người làm nghệ thuật trong hơn một thập kỉ. Tại Đài Loan, chúng tôi đã bắt đầu kêu gọi hồ sơ lần đầu vào tháng 7 năm 2019. 

Tháng 8 năm 2019 này, Kết nối thông qua Văn hóa sẽ được khởi động tại Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Việt Nam và Philippines.

Mục tiêu chương trình nhằm phát triển sự trao đổi văn hóa và hợp tác thú vị giữa các nghệ sĩ, người làm nghệ thuật và các tổ chức nghệ thuật, và hỗ trợ các mối quan hệ lâu dài giữa các nghệ sĩ từ Đông Á và Vương quốc Anh.

Trân trọng sự thể hiện văn hóa đa dạng giữa cả hai khu vực, chương trình mang đến những hỗ trợ, thông tin, lời khuyên và cơ hội kết nối để phát triển chuyên môn. Những người được nhận tài trợ từ Vương quốc Anh và các nước Đông Á sẽ được truyền cảm hứng thông qua việc trao đổi ý tưởng và chia sẻ lịch sử văn hóa của mình.

Điều kiện ứng tuyển

Các ứng viên, đang sinh sống tại Vương quốc Anh hoặc một trong bất kì sáu quốc gia Đông Nam Á được nhắc đến ở trên và là:

  • nghệ sĩ
  • người làm văn hóa và nghệ thuật
  • đại diện các nhóm, mạng lưới hoặc tổ chức nghệ thuật

đều có thể ứng tuyển cho chương trình hỗ trợ tài chính này.

Khoản tài trợ dành cho các ứng viên hoạt động trong các lĩnh vực: kịch, múa, nghệ thuật thị giác, văn học, phim, âm nhạc, kiến trúc, thiết kế và thời trang.

Các khoản tài trợ

  • Khoản tài trợ phát triển lên tới £2,500 cho các nghệ sĩ độc lập và người làm nghệ thuật đến từ Vương quốc Anh mong muốn thăm một trong sáu quốc gia Đông Nam Á trong danh sách chương trình
  • Khoản tài trợ phát triển lên tới £3,500 cho các nghệ sĩ độc lập và người làm nghệ thuật đến từ một trong sáu quốc gia Đông Nam Á trong danh sách chương trình mong muốn thăm Vương quốc Anh
  • Khoản tài trợ phát triển lên tới £5,000 cho đại diện các nhóm nghệ thuật đến từ một trong sáu quốc gia Đông Nam Á trong danh sách chương trình mong muốn thăm Vương quốc Anh, và cho đại điện các nhóm nghệ thuật từ Vương quôc Anh muốn thăm một trong sáu quốc gia Đông Nam Á trong danh sách chương trình.

Tiêu chí và quy trình tuyển chọn

Các hồ sơ sẽ được đánh giá bởi Hội đồng Anh dựa trên ý kiến đóng góp từ các đối tác tại các quốc gia Đông Nam Á nơi nghệ sĩ đang sinh sống hoặc các đối tác đến từ Vương quốc Anh với các tiêu chí liên quan. Các tiêu chí chấm điểm sẽ dựa trên:

Quy trình hoạt động và các trao đổi đang được phát triển của thí sinh 30%
Minh chứng về đối tác tin cậy cho các hoạt động  30%
Sự hữu ích của khoản tài trợ cho sự phát triển của các hoạt động  30%
Chi phí ước tính và thời gian biểu dự kiến của các hoạt động xin tài trợ 10% 

Những hỗ trợ khác

Việc di chuyển, sau khi được xác nhận, sẽ do các cá nhân tự thu xếp. Tuy nhiên, nhân viên của Hội đồng Anh tại các nước Đông Nam Á có thể cung cấp một số hỗ trợ hậu cần trong điều kiện nhận được thông báo sớm và có sẵn nguồn lực. Các thông báo về tài trợ, giải ngân và giám sát sẽ được thực hiện trực tuyến.

Vui lòng lưu ý rằng các ứng viên ứng tuyển thành công sẽ cần chia sẻ phản hồi của mình sau chuyến thăm.

ĐỢT 1: 

Thời gian: 26.08–26.09.2019

Công bố kết quả: 28.10.2019

Tài trợ đi lại trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020

ĐỢT 2:

Thời gian sẽ sớm được cập nhật

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ctc@britishcouncil.org với tiêu đề email: “CTC UK-SEA application”

#BritishCouncilCTC