Giới thiệu 

Hội thảo là cơ hội để lãnh đạo và đại diện các trường đại học tham gia Mạng lưới Giáo dục Đại học UK – Việt Nam gặp gỡ các đồng nghiệp và được cập nhật, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối trong lĩnh vực hợp tác đại học và doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức kết hợp với chuyến công tác sang thăm Việt Nam của nhóm giảng viên trường Đại học Salford và trường Đại học Cranfield của Vương quốc Anh. 

Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham gia của 100–120 đại diện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo, quản lý và giảng viên các trường Đại học Việt Nam và Vương quốc Anh tham gia Mạng lưới Giáo dục Đại học UK – Việt Nam và các tổ chức quan tâm.

Tổ chức 

 • Hội thảo sẽ bao gồm các bài chia sẻ kinh nghiệm thực tế thực hiện và phát triển hợp tác với Doanh nghiệp tại các trường Đại học Việt Nam và Vương quốc Anh, kết hợp với diễn đàn thảo luận.   
 • Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh và tiếng Việt và có cung cấp dịch cabin.

Mục tiêu của hội thảo

 • Hỗ trợ Chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh và góp phần thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019–2025 của Việt Nam được chính phủ phê duyệt tháng 1 năm 2019.
 • Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển hợp tác hiệu quả giữa đại học và doanh nghiệp 
 • Giới thiệu các mô hình hợp tác đại học và doanh nghiệp
 • Giới thiệu các dự án mới và các trường mới tham gia Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh – Việt Nam

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: 08.00–13.30, thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2019 
 • Địa điểm: Khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự

 • Đại diện từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Anh, và các tổ chức giáo dục đại học quan tâm 
 • Đại diện lãnh đạo nhà trường, phụ trách các khoa, phòng hợp tác quốc tế, và điều phối viên dự án Hợp tác Giáo dục Đại học Vương quốc Anh–Việt Nam 
 • Đại diện doanh nghiệp
 • Báo chí truyền thông

Đăng ký tham dự 

Vui lòng đăng ký tham dự trễ nhất ngày 03/06/2019

Chương trình hội thảo (dự kiến)  

Thời gian Nội dung Diễn trả trình bày
08.00–08.30 Đăng ký   
08.30–08.45

Khai mạc

Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
08.45– 09.00 Báo cáo Nghiên cứu của Hội đồng Anh: Cơ hội, mô hình và phương pháp tiếp cận phát triển hợp tác giáo dục đại học Vương quốc Anh và các nước khu vực Đông Á về phát triển sâu rộng các hợp tác đối tác giữa đại học và doanh nghiệp

Hoàng Vân Anh 

Hội đồng Anh 

09.00– 09.20 Tổng quan về hợp tác giáo dục đại học và doanh nghiệp tại Việt Nam  Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Trường Đại học Việt Nam 
09.20 – 09.40

Học hỏi từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về phát triển hợp tác đại học và doanh nghiệp, chia sẻ các mô hình hợp tác của trường Đại học Salford:

 • Xây dựng mạng lưới chuyên gia hỗ trợ giảng viên đại học tham gia chương trình hợp tác với doanh nghiệp
 • Chuyển giao công nghệ và hợp tác doanh nghiệp
 • Huy động doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển chương trình và cung cấp cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp
 • Nâng cao năng lực hợp tác với doanh nghiệp thông qua chương trình đào tạo tiến sĩ, kỹ năng hợp tác doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng vật chất để thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp. 

Giáo sư Hisham Elkadi

Giáo sư Zeeshan Aziz 

Trường Đại học Salford

09.40–10.00 Mô hình hợp tác đại học doanh nghiệp mang tầm thế giới - chia sẻ từ trường Đại học Cranfield Rebecca Charles, Trường Đại học Cranfield 
10.00–10.20 Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo định hướng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp để hỗ trợ các hợp tác với doanh nghiệp trong linh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, và khuyến khích sáng tạo  Amina Helal, Trường Đại học Salford
10.20–10.40 Nghỉ giữa giờ và giao lưu với các trường trong mạng lưới   
10.40–11.20 Hoạt động và phương pháp tiếp cận với doanh nghiệp – chia sẻ từ các trường đại học Việt Nam về các mô hình, kinh nghiệp thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu, chia sẻ cơ sở vật chất, địa điểm và chuyên gia, chuyển giao công nghệ và phát triển kỹ năng và kiến thức cho nhân sự của doanh nghiệp.  Hội đồng Anh 
11.20– 11.30

Giới thiệu Ban Điều phối Mạng lưới Giáo dục Đại học UK – Việt Nam và trường chủ tịch (luân phiên) đầu tiên của Mạng lưới, và giới thiệu các trường mới tham mạng lưới năm 2019. 

Giới thiệu các kế hoạch 2019 - Hoạt động kết nối của Chương trình hợp tác giáo dục Đại học UK – Việt Nam (UK–VN HEP) và của mạng lưới. 

Hội đồng Anh 
11.30–13.30

Các đại biểu tham dự tiệc trưa tại nhà hàng của khách sạn và giao lưu các trường. 

 

 

Liên hệ 

Chi Nguyễn
Quản lý chương trình Giáo dục đại học
chi.nguyen@britishcouncil.org.vn
Tel: +84 (0)24 3728 1937

Phi Phan
Quản lý chương trình Giáo dục đại học
phi.phan@britishcouncil.org.vn
Tel: +84 (0)28 3823 2862 (ext. 2500)