©

Mat Wright

Hội đồng Anh Việt Nam mời các trường đại học và các tổ chức của Việt Nam và Vương quốc Anh nộp hồ sơ cho các dự án thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác đối tác trong lĩnh vực Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và mở rộng mạng lưới hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh. Chi tiết cụ thể như sau.

Giới thiệu

Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học (HEP) là sáng kiến của Hội đồng Anh Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển mối quan hệ hợp tác trong giáo dục, nghiên cứu và đổi mới giữa Vương quốc Anh và Việt Nam. Từ năm 2013, Quỹ đã hỗ trợ 26 dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Mục tiêu

Mục tiêu của Quỹ HEP là nhằm khai thác thế mạnh hàng đầu của Vương quốc Anh về năng lực giảng dạy, học tập, đổi mới và nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của giáo dục, nghiên cứu và đổi mới trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

Nguồn quỹ năm nay cung cấp vốn hỗ trợ ban đầu cho những dự án mới hoặc các dự án trước đây muốn nâng cao quy mô hợp tác nhằm mang lại hiệu quả lâu dài và  bền vững giữa Việt Nam và Vương quốc  Anh theo các hình thức và  lĩnh vực ưu tiên dưới đây.

Lĩnh vực ưu tiên

Lĩnh vực ưu tiên cho các dự án hợp tác trong năm 2017–2018 là thúc đẩy đổi mới, tinh thần khởi nghiệp, và văn hóa khởi nghiệp trong trường đại học ở Việt Nam.

Ưu tiên này phù hợp với chiến lược quốc gia của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam nhằm phục vụ mục tiêu phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế và nâng cao kỹ năng có việc làm cho sinh viên. Phát triển nguồn nhân lực và tri thức chất lượng cao trong trường đại học sẽ hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới hiệu quả ở Việt Nam.

Lĩnh vực ưu tiên này có thể là những sáng kiến và cơ chế trong giảng dạy, học tập và phát triển nghiên cứu nhằm nâng cao văn hóa đổi mới và tinh thần khởi nghiệp, và nâng cao vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đóng góp vào phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế và nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên.

Hình thức hợp tác

Quỹ HEP dành hỗ trợ cho những chương trình hợp tác theo hình thức:

1. Cải cách chính sách giáo dục: nhằm hỗ trợ cho chương trình Cải cách Giáo dục Đại học và quốc tế hóa giáo dục đại học của các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh.

2. Giáo dục xuyên quốc gia: thực hiện các chương trình giáo dục xuyên quốc gia theo hình thức:

 • Thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục Vương quốc Anh qua cơ sở ở nước ngoài
 • Thực hiện giảng dạy chương trình lấy bằng cấp của Vương quốc Anh qua các chương trình hợp tác với các trường đại học nước ngoài
 • Giảng viên của Vương quốc Anh thực hiện giảng dạy/huấn luyện tại các trường nước ngoài.

3. Phát triển hợp tác trong nghiên cứu và phát triển: trong những lĩnh vực là thế mạnh của Vương quốc Anh và cũng là nhu cầu phát triển của Việt Nam.

4. Hợp tác với doanh nghiệp

Đối tượng nộp hồ sơ

Các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp ở Việt Nam và Vương quốc Anh có thể nộp hồ sơ. Đơn vị nộp hồ sơ có thể từ Việt Nam hoặc Vương quốc Anh.

Những dự án có sự tham gia của doanh nghiệp từ Việt Nam và/hoặc Vương quốc Anh hoặc đề xuất của một nhóm trường nhiều hơn hai đối tác sẽ có lợi thế.

Nguồn quỹ

Tổng nguồn quỹ trong năm 2017 là 90,000 (chín mươi nghìn) bảng Anh. Các đơn vị nộp hồ sơ có thể đề xuất hỗ trợ từ 15,000 đến 30,000 bảng Anh cho mỗi dự án.

Các đơn vị nộp hồ sơ cần phải đóng góp tối thiểu 50 phần trăm (50%) vốn đối ứng cho toàn dự án theo hình thức tiền mặt. Số vốn đối ứng này cần được chuyển vào tài khoản Hội đồng Anh cho các thủ tục hành chính để đảm bảo cam kết của đơn vị đối ứng. 

Vốn đối ứng là đóng góp của đơn vị nộp hồ sơ để đảm bảo kết quả và tính bền vững của dự án. Đây KHÔNG phải là thu nhập của Hội đồng Anh. Toàn bộ ngân sách cho dự án (50% từ Hội đồng Anh, 50% vốn đối ứng) sẽ được sử dụng để thực hiện dự án.

Thời gian thực hiện dự án: 9 – 12 tháng

Đánh giá hồ sơ

Các hồ sơ sẽ được xem xét và đánh giá bởi một hội đồng, dựa theo các tiêu chí và một bảng điểm thống nhất

Những tiêu chí để đánh giá hồ sơ bao gồm:

 • Có xác nhận tham gia của CẢ trường đại học Vương quốc Anh và Việt Nam
 • Mức độ hồ sơ đáp ứng yêu cầu của dự án
 • Mức độ lý thú, sáng tạo và ảnh hưởng của dự án, mang lại kết quả và giá trị cụ thể cho các trường tham gia dự án và đối tác khác (ví dụ như ý tưởng và phương pháp mới, hiệu quả cao cho nhiều đối tượng của cả trường Việt Nam và Vương quốc Anh), với kế hoạch giám sát đánh giá rõ ràng
 • Sự thay đổi mà dự án sẽ mang lại để hỗ trợ quá trình phát triển các trường đại học Việt Nam
 • Mức độ tiềm năng về tác động mà dự án mang lại sau thời gian dự án (ví dụ như cam kết của nhóm dự án và đối tượng thụ hưởng sau khi kết thúc dự án, khả năng mở rộng dự án sử dụng nguồn lực của trường tham gia dự án, v.v.)
 • Cam kết đóng góp 50 phần trăm (50%) vốn đối ứng theo hình thức tiền mặt cho dự án, và có kế hoạch quản lý ngân sách dự án rõ ràng.
 • Sự tham gia của chính phủ và/hoặc doanh nghiệp từ Vương quốc Anh hoặc Việt Nam hoặc đề xuất của một nhóm trường nhiều hơn hai đối tác sẽ là một lợi thế.

Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ có thể được nộp từ các đơn vị giáo dục hay doanh nghiệp. Hồ sơ cần nêu rõ đối tác phụ trách chính và việc phân phối nguồn quỹ qua kế hoạch hoạt động và thời gian cụ thể.

Các đơn vị nộp hồ sơ cần hoàn tất đề xuất dự án (Form 1) và nộp về cho Hội đồng Anh. Nếu đề xuất dự án được duyệt, các đơn vị nộp hồ sơ cần điền hồ sơ đầy đủ (Form 2).  Trong trường hợp đơn vị nộp hồ sơ bao gồm nhiều đơn vị, hồ sơ cần được nộp bởi đối tác chính.

Các đơn vị mong muốn tìm đối tác Việt Nam/Vương quốc Anh để thực hiện dự án, có thể điền vào Form 0 – ý tưởng hợp tác, và gởi về Hội đồng Anh theo hạn định. Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ tìm đối tác nếu ý tưởng hợp tác phù hợp với mục tiêu của quỹ HEP. 

Hồ sơ sẽ được đánh giá theo thời gian như trong mục mốc thời gian quan trọng.

Mốc thời gian quan trong

03/07/2017 Mở nộp hồ sơ
21/07/2017

Họp trực tuyến giới thiệu về Quỹ HEP. Xem chi tiết và đăng ký

Hạn nộp ý tưởng dự án để tìm đối tác thực hiện

11/08/2017 Nộp đề xuất hợp tác sơ bộ
08/09/2017 Nộp đề xuất hợp tác hoàn chỉnh
15/09/2017 Thực hiện dự án

Vui lòng xem chi tiết mốc thời gian quan trọng.

Những mẫu hồ sơ quan trọng

 • Form 0 – HEP 2017 – Brief concept note for those who are looking for partners for this project (Ý tưởng dự án để tìm đối tác)
 • Form 1 – HEP 2017 – Concept note application form (Hồ sơ đề xuất sơ lược về dự án)
 • Form 2 – HEP 2017 – Full proposal application form (Hồ sơ đầy đủ về dự án)

Nộp hồ sơ

Hồ sơ đề xuất sơ lược và hồ sơ đầy đủ cần được hoàn tất và gởi qua email theo thời hạn trong mục mốc thời gian quan trọng đến:

Phan Thị Bảo Phi

Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)

T: +84 28 3823 2862 (máy lẻ. 2500)

E: Phi.Phan@britishcouncil.org.vn

Chính sách bình đẳng, đa dạng và hòa nhập

Chính sách bình đẳng, đa dạng và hòa nhập là cốt lõi trong mục tiêu hợp tác văn hóa của Hội đồng Anh. Chính sách này đóng góp tăng cường sự tin tưởng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau mà Hội đồng Anh và Vương quốc Anh luôn nỗ lực để đạt được. Chính sách bình đẳng của chúng tôi cam kết không phân biệt độ tuổi, giới tính, khiếm khuyết thể chất, tôn giáo, thiên hướng giới tính, sắc tộc và cân bằng cuộc sống-công việc của mọi công dân. Các dự án được thực hiện bởi các đối tác cũng không được đi ngược với chính sách này.