HỢP TÁC ĐỐI TÁC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH VIỆT NAM (UK–VN HEP)

Hội thảo Không ngừng đổi mới để sáng tạo và thích ứng trong bối cảnh toàn cầu luôn thay đổi của giáo dục đại học quốc tế – các bài học từ chương trình UK–VN HEP.

Giới thiệu 

Thế giới đang thay đổi và đối mặt với những thách thức to lớn trong phát triển bền vững. Giáo dục đại học (GDĐH) đang và cần đóng vai trò chính trong việc tìm ra giải pháp cho những thách thức to lớn này, và đóng góp vào phát triển bền vững của quốc gia bằng sự thích ứng và đáp ứng các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Điều này đòi hỏi công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học phải gắn kết với địa phương và cộng đồng để góp phần giải quyết các thách thức của địa phương và toàn cầu. Quốc tế hóa GDĐH là một trong những phương thức để tri thức được trao đổi, chia sẻ và học hỏi. Trong bối cảnh đó, việc gia tăng sử dụng tiếng Anh với tư cách là ngôn ngữ giảng dạy trở thành “hiện tượng’’ trên thế giới, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi kiến thức và công nghệ. 

Đáp ứng các thách thức đó, Việt Nam đang tiến hành cải cách sâu và rộng hơn khu vực GDĐH – tăng quyền tự chủ, đồng thời đòi hỏi các trường đại học Việt Nam phải không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển của thể chế, đổi mới sáng tạo trong công tác dạy và học, và để nâng cao khả năng tuyển dụng cho sinh viên sau tốt nghiệp. Các trường đại học Việt Nam mong muốn được học hỏi, áp dụng những bài thành công và điều chỉnh để thích ứng với hoàn cảnh của nhà trường. 

Hội đồng Anh tại Việt Nam cam kết hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong nỗ lực quốc tế hóa giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới thông qua sáng kiến Hợp tác Đối tác GDĐH Vương quốc Anh Việt Nam (UK–VN HEP). 

Sáng kiến UK–VN HEP được thành lập để tạo điều kiện và hỗ trợ hợp tác GDĐH giữa hai quốc gia, tập trung vào bốn lĩnh vực ưu tiên: lãnh đạo và quản trị trường đại học, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng, và nghiên cứu và trao đổi sinh viên/giảng viên. 

Trong giai đoạn 2018–2020, sáng kiến UK–VN HEP đã hỗ trợ 12 dự án hợp tác, với sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục Đại học Vương quốc Anh, 40 trường Đại học Việt Nam và 13 tổ chức và doanh nghiệp từ hai quốc gia và góp phần hình thành Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh–Việt Nam. 

Với bốn lĩnh vực ưu tiên, 12 dự án UK–VN HEP đã đa dạng hóa cách thức triển khai, từ hoạt động nâng cao năng lực cho các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu, chuyên gia và giảng viên trong các lĩnh vực chuyên môn, chuyển giao kiến thức trong giảng dạy và truyền cảm hứng cho sinh viên trong giáo dục khởi nghiệp, cách thức mới trong nghiên cứu thông qua những đèn lồng sáng tạo, xây dựng các mô hình và công cụ để đo lường tính hiệu quả, tác động và tính bền vững của hợp tác GUI (Chính phủ – trường Đại học – Doanh nghiệp), v..v.

Hội thảo là nền tảng cho các nhà lãnh đạo, nghiên cứu và chuyên gia cùng thảo luận về các vấn đề nổi bật trong GDĐH, và chia sẻ các mô hình thành công, kinh nghiệm, bài học từ các dự án hợp tác đa phương UK–VN HEP trong hai năm qua, cũng như sự thích ứng với những kinh nghiệm và phương pháp tiếp cận của Vương quốc Anh trong từng bối cảnh

Mục tiêu của hội thảo

 • Thảo luận các xu thế và lĩnh vực quan trọng của GDĐH toàn cầu và địa phương trong quốc tế hóa giáo dục Đại học 
 • Ra mắt kết quả nghiên cứu ban đầu về Bối cảnh Nghiên cứu và Giảng dạy Sáng tạo Xã hội và Tinh thần doanh nhân Xã hội trong GDĐH tại Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam 
 • Chia sẻ các kinh nghiệm thành công của các dự án UK–VN HEP, và các mô hình có thể được áp dụng rộng rãi tại các trường đại học Việt Nam. 
 • Tăng cường và mở rộng Mạng lưới GDĐH Vương quốc Anh Việt Nam 
 • Tạo cơ hội hình thành nên những đối tác mới với chương trình UK–VN HEP năm 2020–2022.

Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: tbc 
 • Địa điểm: tbc  

Thành phần tham dự

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 • Lãnh đạo trường đại học Việt Nam bao gồm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu, các Trưởng/Phó khoa và các cán bộ điều phối dự án Hợp tác UK–VN HEP
 • Các doanh nghiệp có quan tâm đến hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp
 • Lãnh đạo các tổ chức GDĐH Vương quốc Anh và khu vực
 • Đại diện Hội đồng Anh trong khu vực.

Đại biểu tự chi trả các chi phí liên quan tới việc tham dự hội thảo. Hội đồng Anh tài trợ chi phí tổ chức hội thảo bao gồm phòng họp, thiết bị hội thảo, giải khát giữa giờ và ăn trưa cho các đại biểu. 

Ngôn ngữ

 • Ngôn ngữ tại hội thảo là tiếng Anh và có phiên dịch song song.

Liên hệ: 

Chi Nguyễn
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học
chi.nguyen@britishcouncil.org.vn
+84 (0)24 3728 1937

Phi Phan
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học
phi.phan@britishcouncil.org.vn
+84 (0)28 3823 2862 (ext. 2500)

Vân Trần
Cán bộ Chương trình, Giáo dục Đại học 
van.tran@britishcouncil.org.vn
+84 (0)24 3728 1920 (ext 1994)