Going Global 2015

Going Global 2015, một trong những hội nghị lớn nhất thế giới về giáo dục đại học.  

Hội nghị Giáo dục Toàn cầu 2015 tại London với sự tham gia của hơn 1,200 các nhà lãnh đạo giáo dục đại học, đại diện từ các chính phủ và doanh nghiệp đến từ hơn 80 quốc gia khác nhau đã khép lại.

Hội đồng Anh Việt Nam cùng đoàn đại biểu dẫn đầu là Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Bùi Văn Ga hiện đang tham gia Hội nghị Giáo dục Toàn cầu “Kết nối văn hóa, Dẫn đầu tương lai” tại London trong ngày 1 và 2 tháng Sáu.

Hội nghị giáo dục Toàn cầu 2015 đưa ra khái niệm về hợp nhất văn hóa để tạo ra nguồn lực sáng tạo, và những nguồn lực sáng tạo này sẽ là những chất xúc tác để đưa đến những đổi mới mang tính mũi nhọn. Hội nghị sẽ khám phá sự hình thành và phát triển của những mạng lưới đổi mới từ các nền văn hóa, và bàn luận về vai trò của giáo dục đại học trên toàn cầu trong việc kết nối các nền văn hóa, cũng như tạo ra và duy trì các mạng lưới đổi mới.

Thông tin liên quan