Giới thiệu

Hội thảo về Đề án 89 do Hội đồng Anh tại Việt Nam phối hợp cùng Phòng Thương mại Quốc tế, Đại sứ quán Anh và Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh–Việt Nam tổ chức trực tuyến vào ngày 03.12.2021.

 • Thời gian: 16.30–18.00 (giờ Việt Nam) hoặc 09.30–11.00 (giờ Anh), ngày 03.12.2021
 • Đăng ký tham dự trước ngày 02.12.2021: https://bit.ly/3cmMIco 
 • Hình thức tổ chức: trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams
 • Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Anh
 • Chương trình hội thảo: vui lòng xem file đính kèm. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã triển khai Chương trình học bổng mang tên Đề án 89 – Quyết định phê duyệt đề xuất nâng cao năng lực của giảng viên và các bộ quản lý các trường đại học nhằm đáp ứng nhu cầu thay đổi toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2030.

Mục tiêu chính của Đề án 89 gồm: 

 • đào tạo trình độ tiến sĩ cho khoảng 10% giảng viên đại học, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, trong đó 7% giảng viên được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài; 3% giảng viên được đào tạo trong nước theo chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam với các trường đại học nước ngoài đạt chuẩn chất lượng khu vực và thế giới;
 • thu hút ít nhất 1.500 nhà khoa học, người có trình độ tiến sĩ đang công tác ở nước ngoài hoặc đang làm việc trong nước, ngoài cơ sở giáo dục đại học đến làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam;
 • phấn đấu 80% giảng viên các trường thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao đạt trình độ thạc sĩ trở lên, được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài và trong nước đat chuẩn chất lượng khu vực và thế giới, cơ cấu hợp lý;
 • đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ quản lý và giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực, trong đó chú trọng các năng lực của giảng viên về: Phát triển chương trình đào tạo, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Mục tiêu của hội thảo

 • Giới thiệu Đề án 89 là cơ hội xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo;
 • Thảo luận chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (hình thức liên kết đào tạo) theo cách tiếp cận hợp tác giữa hai bên và các yếu tố chính yếu để thành công;
 • Kết nối và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam thảo luận sâu hơn về các hình thức hợp tác nhằm hỗ trợ triển khai Đề án 89.

Thành phần tham dự

 • Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa/Phó trưởng khoa, Trưởng phòng/Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học đến từ các trường đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam.