Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội khác nhau, từ tài trợ dự án, phát triển kỹ năng lãnh đạo, thúc đẩy các quan hệ hợp tác tới đối thoại chính sách giáo dục đại học vào trao đổi học thuật. Thông tin về các sự kiện như hội nghị, hội thảo hay thông báo về nộp hồ sơ cho các dự án cũng được cập nhật tại đây. 

Chương trình Hợp tác Giáo dục đại học Vương quốc Anh - Việt Nam - Thư mời đăng ký tham gia

Going Global 2018 bắt đầu nhận đăng ký tham dự từ ngày 09/01/2018 với mức phí ưu đãi cho ASEAN.