Hội đồng Anh Việt Nam năm 2018-2019 sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với các trường và tổ chức của Vương quốc Anh tham gia chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN HEP). Kinh phí hỗ trợ cho mỗi dự án hợp tác từ £30,000 đến £60,000 bảng Anh.

Chương trình hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN HEP) được xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục đại học của Việt Nam và Vương quốc Anh, đặc biệt hỗ trợ thực hiện chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Hội đồng Anh trân trọng kính mời các trường đại học tại Việt Nam và Vương quốc Anh gửi đăng ký tham gia chương trình để được hỗ trợ thực hiện các dự án hợp tác hướng đến tạo ra các kết quả mang tính đổi mới, xây dựng các phương pháp tiến cận bền vững đối với quốc tế hóa giáo dục đại học. Dự án hợp tác sẽ được thực hiện và kết thúc vào tháng 12 năm 2019 và tập trung vào một hoặc các lĩnh vực chính dưới đây:

  • Lãnh đạo và quản trị trường đại học (Leadership and governance)
  • Liên kết đào tạo và đảm bảo chất lượng (TNE development and quality assurance)
  • Hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp (University industry link) 
  • Nghiên cứu và trao đổi sinh viên/giảng viên (Research and mobility)

Xem chi tiết về chương trình tại văn bản Hướng dẫn chương trình UK-VN HEP (tiếng Anh).

Thời gian

Hoạt động Thời gian
Họp webinar giới thiệu chương trình  08/06/2018 và 15/06/2018
Hạn nộp đăng ký  29/06/2018
Các nhóm trường được thành lập trên cơ sở quan tâm chung  06/07/2018
Đăng tin thư mời nộp đề xuất dự án hợp tác  09/07/2018

Đăng ký tham dự họp webinar

Hội đồng Anh sẽ tổ chức họp webinar để giới thiệu về chương trình UK-VN HEP vào 15.00 thứ Sáu ngày 8 tháng Sáu và thứ Sáu 15 tháng Sáu năm 2018 cho các trường quan tâm đăng ký tham gia. Vui lòng điền bản đăng ký tham gia webinar trực tuyến trước 17.00 ngày 14 tháng Sáu năm 2018 để tham gia. 

Để tham gia họp webinar, nhà trường cần có điện thoại và máy tính kết nối internet. Chi tiết hướng dẫn cách đăng nhập sẽ được cung cấp trước ngày họp.

Nộp Đăng ký tham gia

Vui lòng điền Bản đăng ký trực tuyến và gửi trước 17.00 GMT ngày 29 tháng Sáu năm 2018.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ cán bộ Hội đồng Anh phi.phan@britishcouncil.org.vnchi.nguyen@brititshcouncil.org.vn để được giải đáp các thắc mắc và được hỗ trợ.